Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Dzień Edukacji Narodowej

15 października w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 (ul. Zimnej Wody) gliwiccy nauczyciele celebrowali swoje święto.

W uroczystym Dniu Edukacji Narodowej wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych i kościelnych. 29 pedagogów odebrało doroczne nagrody oświatowe prezydenta miasta. Dwie osoby, które zakończyły już karierę zawodową – Elżbieta Wrona-Skoczyńska (emerytowana dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 36) oraz Barbara Benke (emerytowana dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12) – otrzymały listy gratulacyjne. Ogłoszono również listę nauczycieli, którym przyznano medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty. Zostaną im one wręczone 26 października w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. (kik)

UHONOROWANI MEDALAMI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ:
Wanda CHMIELARZ – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
Halina HUSAK – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
Elżbieta PIOTROWICZ – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
Barbara PODLEWSKA-JEMIELITY – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 41
Janina WOLSZA – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
Anna BARTŁOMOWICZ-WACZYŃSKA – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Bożena BEDNARSKA-ZIELIŃSKA – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7
Barbara PIĄTKOWSKA – nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego
WYRÓŻNIONA NAGRODĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ:
Krystyna SKRZYSZEWSKA – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
UHONOROWANI NAGRODAMI ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY:
Anna MILKA – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 13
Urszula ORGAN-HIKIEL – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14
Anna KRASOWSKA – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21
Maria SZEPE – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
Damian KOŁTUN – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
WYRÓŻNIENI NAGRODAMI PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE OŚWIATY (I STOPNIA):
Małgorzata BAŁUTA – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 27
Andrzej BISMOR – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36
Krystyna BLACHA – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12
Bogna DOBRAKOWSKA – dyrektor Gimnazjum nr 3
Małgorzata HARASYMOWICZ – dyrektor Domu Dziecka nr 2
Danuta JAMIŃSKA – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20
Joanna KOĆWIN – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury
Tomasz OCIECZEK – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych
Adam SARKOWICZ – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
Beata SŁOWIK – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7
Elżbieta STEINHOFF – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Hanna SZCZEPANIAK – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Czesława ŚWIENTEK – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 38
Dorota TARCZYŃSKA – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7
UHONOROWANI NAGRODAMI PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE OŚWIATY (II STOPNIA):
Iwona BARAN – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
Andrzej BEŻAŃSKI – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14
Krystyna CHOLEWA – nauczyciel Domu Dziecka nr 2
Beata DAMULEWICZ-PAWEŁEK – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych
Sylwia FOIT – nauczyciel Domu Dziecka nr 2
Joanna JAROTA – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 21
Agata KOTUŁA – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
Krystyna KOWACZ – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych
Edyta MIERZWA – nauczyciel Gliwickiego Ośrodka Metodycznego
Gabriela MNICH – nauczyciel Gimnazjum nr 3
Jacek PŁOWIEC – nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych
Grażyna STACHURA – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Aleksandra STARAK – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
Ewa SZCZYGIEŁ – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23
Marcin WAWRZYNEK – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12
 

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab