Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Dzień Edukacji Narodowej

Gmach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych (ul. Kozielska 1) będzie miejscem tegorocznych gliwickich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości zaplanowanej na piątek, 14 października, wezmą udział m.in. przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00. W jego trakcie przewidziano wręczenie dorocznych nagród oświatowych prezydenta miasta dla najlepszych pedagogów. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, których kadencje dobiegły końca 31 sierpnia w związku z przejściem na emeryturę, otrzymają również okolicznościowe listy gratulacyjne.
Dodać warto, że uroczyste wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej oraz nagród ministra edukacji narodowej i śląskiego kuratora oświaty nastąpi w poniedziałek, 17 października, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. (kik)
Laury dla pedagogów
UHONOROWANI MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ:
Katarzyna BOGUNIA STECKO – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
Florian BROM – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
Lucyna CHROSZCZ – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
Ilona CHRÓST – nauczycielka Gimnazjum nr 3 w Gliwicach
Lesław DUNAJCZYK – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
Ewa TRYBALSKA – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3

WYRÓŻNIONA NAGRODĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ:
Barbara PODLEWSKA-JEREMITA – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 41

UHONOROWANI NAGRODAMI ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY:
Helga BARTNIK – nauczycielka Gimnazjum nr 3
Helena BOROWIK – były dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych
Wanda CHMIELARZ – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
Aldona FIOŁKA-SKRZYSZEWSKA– nauczycielka Medycznej Szkoły Policealnej
Elżbieta GUZIORSKA – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41
Dorota MAJEWSKA – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
Krzysztof PRZYBYŁOWICZ – były dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
Małgorzata URGACZ – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10

WYRÓŻNIENI NAGRODAMI PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE OŚWIATY (PIERWSZEGO STOPNIA):
Anna GRUSZCZYK-KUBIŃSKA – nauczycielka Gimnazjum nr 3
Małgorzata HARASYMOWICZ – dyrektor Domu Dziecka nr 2
Mariusz KUCHARZ – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych
Bolesław MOKRSKI – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
Irena PAPROCKA – dyrektor Domu Dziecka nr 3
Jolanta PASELLA – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych
Anna POMYKAŁA – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
Aleksandra PRZYBYSZ – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
Krzysztof SZCZĘŚNIAK – dyrektor Zespołu Szkół Łączności
Dorota TARCZYŃSKA – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
Weronika TEBINKA – dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych

UHONOROWANI NAGRODAMI PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE OŚWIATY (DRUGIEGO STOPNIA):
Ewa ARBASZEWSKA – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
Andrzej BISMOR – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36
Beata BORYCKA – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
Bogusław ĆWIELONG – nauczyciel Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
Mariola GAJEK-CZAPLA – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
Michalina JODŁOWSKA-ŻYŁA – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 16
Renata KLUSKA – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25
Julita MACHOWSKA – nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Damian KOŁTUN – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
Agnieszka SMOŁKA – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
Lidia SROMEK – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 8
Jolanta STĄPÓR – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
Witold TCHÓRZEWSKI – nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych
Joanna WÓJCIK – nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej
Mariola WRZOSEK – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 31
Zofia ŻYWICKA – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 41

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab