Dodatek solidarnościowy. Dla kogo?

Uaktualniono: 25.06.2020 / Sekcja: / pdf
logo

1400 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby, które straciły źródło dochodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19. Jak je otrzymać? Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Zabrzu przygotował informator poświęcony dodatkowi solidarnościowemu Tarczy Antykryzysowej.

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom legalnie przebywającym na terenie RP (w tym cudzoziemcom), które w 2020 r. pracowały na etacie co najmniej 60 dni i po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał z nimi umowę za wypowiedzeniem lub upłynął okres, na który umowa była zawarta. Świadczenie otrzymają osoby bezrobotne, również takie, które zarejestrowały się w urzędzie pracy. W okresie pobierania dodatku solidarnościowego nie można otrzymywać równocześnie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium z urzędu pracy. Nie można też mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego (w ZUS lub KRUS). Środki w wysokości 1400 zł za miesiąc będą można otrzymać za czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r., jednak najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek EDS można składać do 31 sierpnia 2020 r. wyłącznie. Można go złożyć elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego pojawi się na PUE ZUS na profilu Ubezpieczonego w zakładce „Dokumenty i wiadomości” w skrzynce odbiorczej. (mf)

zdjęcie

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking