Dobra współpraca = większe bezpieczeństwo

Dodano: 25.03.2021 / Sekcja:
Stare miasto z lotu ptaka Fot. R.Neumann/UM Gliwice

Od 2018 r. w naszym mieście realizowana jest kolejna edycja programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczne Gliwice”. Zadania przyjęte w programie realizowane są przez miasto we współpracy z podmiotami ratowniczymi, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Podejmowane działania skutkują poprawą bezpieczeństwa mieszkańców i większą wykrywalnością wykroczeń i przestępstw – wynika z podsumowującego spotkania prezydenta Gliwic ze służbami mundurowymi.

W połowie marca prezydent Gliwic Adam Neumann gościł w Urzędzie Miejskim przedstawicieli gliwickich służb mundurowych. Spotkanie, w którym udział wzięli: zastępca prezydenta Ewa Weber, insp. Marek Nowakowski (komendant miejski Policji w Gliwicach), dyrektor CRG Tomasz Wójcik, zastępca dowódcy garnizonu Gliwice ppłk Wojciech Gębka, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Roman Klecha, komendant Straży Miejskiej w Gliwicach Janusz Bismor oraz Agnieszka Paszta (naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego), było okazją do podsumowania minionego roku.

W tym wyjątkowym roku pandemii kluczowa okazała się bieżąca i sprawna komunikacja z miastem oraz wspólne działania służb, m.in. w organizowaniu środków ochrony osobistej (maseczek, kombinezonów, płynów do dezynfekcji itp.), miejsc kwarantanny i kontenerów do magazynowania środków ochrony oraz ozonowania placówek oświatowych, rehabilitacyjnych i bibliotek.

Wszyscy musieliśmy się odnaleźć w nowej, trudnej rzeczywistości. Tym bardziej cieszy mnie, że współpraca służb mundurowych z miastem przebiega tak dobrze, za co bardzo dziękuję. To nie koniec, musimy nadal być czujni i przygotowani – mówił podczas spotkania prezydent Adam Neumann.

Mamy dobre statystyki

W 2020 r. w Gliwicach odnotowano mniej niebezpiecznych zdarzeń – wynika ze sprawozdań przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego Garnizonu Gliwice i Centrum Ratownictwa Gliwice.

Policja gliwicka przeprowadziła 33 773 interwencje, nad spokojem mieszkańców czuwało 73 dzielnicowych, którzy przeprowadzili 484 spotkania z mieszkańcami. W mieście znacząco zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, napaści, rozbojów i kradzieży, a zwiększyła wykrywalność przestępstw. Szczegółowe statystyki można znaleźć na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

W ubiegłym roku straż pożarna wyjechała na 2480 interwencji, głównie do podtopień i zdarzeń drogowych. Podczas spotkania przedstawiciele policji i straży pożarnej podkreślali, że dzięki wsparciu miasta, które dotuje zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętów, mają bardzo dobre narzędzia wspomagające ich działania. Tylko w 2020 r. miasto przeznaczyło na ten cel ponad2 mln zł (wraz z dotacjami dla Ochotniczych Straż Pożarnych).

Centrum Ratownictwa Gliwice w 2020 r. zarejestrowało 8188 połączeń telefonicznych skierowanych do dyspozytorów Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Na podstawie przyjętych zgłoszeń podjęto 3793 interwencje.

Straż Miejska otrzymała w 2020 r. 9504 zgłoszenia od mieszkańców i 3600 z monitoringu miejskiego, przeprowadziła w przestrzeni publicznej 15 000 kontroli epidemiologicznych, 863 kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych i 181 na ogródkach działkowych. Najwięcej zgłoszeń odnotowano ze Śródmieścia (2360) i Trynku (885). Najczęściej dotyczyły zagrożenia w ruchu drogowym (3633 zgłoszenia). Łącznie strażnicy przeprowadzili 25 655 kontroli i nałożyli 2234 mandaty karne. Poza prowadzonymi interwencjami ponad 60 tys. razy wygłaszali komunikaty z wykorzystaniem megafonów na terenie miasta.

Współdziałanie dla bezpieczeństwa

Skoordynowanie działania tak wielu służb i miejskich instytucji nie jest sprawą prostą, a jednocześnie kluczową dla osiągnięcia pożądanego efektu – zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gliwic. Dlatego w naszym mieście wdrożono program „Bezpieczne Gliwice”, mający na celu długofalową współpracę samorządu, służb, inspekcji i straży oraz organizacji społecznych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i patologiom społecznym.

Rok 2020 pokazał, że niezwykle ważna jest umiejętność elastycznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Bardzo w tym pomaga dobra współpraca. To dzięki niej udało się nam wspólnie zrealizować wiele zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców – mówi Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Działania realizowane w ramach programu mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz kształtować właściwe postawy w sytuacjach zagrożenia. W ramach akcji m.in. stale monitorowano i kontrolowano miejsca szczególnie zagrożone przestępczością, opracowywano comiesięczne analizy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta, uruchomiono dodatkowe patrole funkcjonariuszy KMP i SM w godzinach pozasłużbowych.

Zadbano również o doświetlenie ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. Baildona do ul. Robotniczej, ul. Piramowicza, ul. Szmaragdowej, przejść dla pieszych przy ul. Daszyńskiego, ul. Tylnej i Wiślanej oraz pump tracku na ul. Dzionkarzy.

W celu zapewnienia właściwej koordynacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym (w tym z sytuacją epidemiologiczną) oraz bezpieczeństwem całodobowo funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, cyklicznie odbywają się posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice.

Jednym z ważnych działań prowadzonych w ramach programu jest rozbudowa monitoringu wizyjnego, prowadzona przez Śląską Sieć Metropolitalną.

W 2020 r. nowe punkty z kamerami zamontowano w Wilczym Gardle, w rejonie tężni solankowej, Areny Gliwice oraz w parku Chrobrego, rozbudowano punkty operatorskie w komisariatach II i III. W trakcie adaptacji budynku dawnego domu dziecka przy ul. Zygmunta Starego na działalność poradni szpitalnych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ŚSM wyposażyła obiekt w infrastrukturę teletechniczną oraz system monitoringu wewnętrznego.

To nie koniec – w ramach modernizacji systemu zaplanowano wymianę 60 kamer, pięć nowych punktów wskazali mieszkańcy w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, m.in. przy al. Przyjaźni, ul. Robotniczej oraz na skwerze przy ul. Hutniczej. Zostanie też zbudowanych 11 nowych punktów monitoringu, m.in. w Łabędach (ul. Anny Jagiellonki, plac zabaw przy ul. Narutowicza), na Trynku (ul. Szybowcowa), w Śródmieściu (ul. Raciborska i plac Piłsudskiego) oraz na Zatorzu (ul. Leśna i ul. Spółdzielcza).

Przypominamy, że system monitoringu miejskiego w Gliwicach jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Obecnie w mieście działa 275 kamer, które są w dyspozycji ŚSM oraz 513 kamer należących i obsługiwanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Nad dalszym rozwojem systemu pracować będzie powołany przez prezydenta zespół zadaniowy, którego prace koordynuje Centrum Ratownictwa Gliwice.

To się przyda

W ramach programu „Bezpieczne Gliwice” przeprowadzono też szkolenia i prezentacje bezpłatnej aplikacji Moja Komenda oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aplikacja Moja Komenda to nowy sposób kontaktu z dzielnicowym i możliwość uczestnictwa w inicjatywach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Aplikacja wyświetla aktualne komunikaty policji, zawiera poradnik działania w nagłych sytuacjach, nawiguje i nawiązuje kontakt z najbliższą KMP, wyświetla listę osób poszukiwanych. Aplikacja jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemami Android oraz iOS.

Bardzo przydatna jest też Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa (dostępna w serwisie www.policja.pl oraz w aplikacji mobilnej „Geoportal Mobile”). Za pomocą wirtualnej mapy każdy obywatel może zgłaszać bezpośrednio do policji m.in. akty wandalizmu, nieprawidłowe parkowanie, dzikie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni, wypalanie traw, wypadki drogowe i wiele innych zdarzeń, według określonych kategorii. Zgłoszenie trafia do policjantów odpowiedniej komórki Policji, którzy w ciągu kilku dni skontrolują wskazane miejsce. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost do systemu wirtualnej mapy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.slaska.policja.gov.pl. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking