Aktualności | Dobra współpraca = większe bezpieczeństwo

Dobra współpraca = większe bezpieczeństwo

Dobra współpraca = większe bezpieczeństwo

Opublikowane: 25.03.2021 / Sekcja: Miasto 

Od 2018 r. w naszym mieście realizowana jest kolejna edycja programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczne Gliwice”. Zadania przyjęte w programie realizowane są przez miasto we współpracy z podmiotami ratowniczymi, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Podejmowane działania skutkują poprawą bezpieczeństwa mieszkańców i większą wykrywalnością wykroczeń i przestępstw – wynika z podsumowującego spotkania prezydenta Gliwic ze służbami mundurowymi.

W połowie marca prezydent Gliwic Adam Neumann gościł w Urzędzie Miejskim przedstawicieli gliwickich służb mundurowych. Spotkanie, w którym udział wzięli: zastępca prezydenta Ewa Weber, insp. Marek Nowakowski (komendant miejski Policji w Gliwicach), dyrektor CRG Tomasz Wójcik, zastępca dowódcy garnizonu Gliwice ppłk Wojciech Gębka, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Roman Klecha, komendant Straży Miejskiej w Gliwicach Janusz Bismor oraz Agnieszka Paszta (naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego), było okazją do podsumowania minionego roku.

W tym wyjątkowym roku pandemii kluczowa okazała się bieżąca i sprawna komunikacja z miastem oraz wspólne działania służb, m.in. w organizowaniu środków ochrony osobistej (maseczek, kombinezonów, płynów do dezynfekcji itp.), miejsc kwarantanny i kontenerów do magazynowania środków ochrony oraz ozonowania placówek oświatowych, rehabilitacyjnych i bibliotek.

Wszyscy musieliśmy się odnaleźć w nowej, trudnej rzeczywistości. Tym bardziej cieszy mnie, że współpraca służb mundurowych z miastem przebiega tak dobrze, za co bardzo dziękuję. To nie koniec, musimy nadal być czujni i przygotowani – mówił podczas spotkania prezydent Adam Neumann.

Mamy dobre statystyki

W 2020 r. w Gliwicach odnotowano mniej niebezpiecznych zdarzeń – wynika ze sprawozdań przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego Garnizonu Gliwice i Centrum Ratownictwa Gliwice.

Policja gliwicka przeprowadziła 33 773 interwencje, nad spokojem mieszkańców czuwało 73 dzielnicowych, którzy przeprowadzili 484 spotkania z mieszkańcami. W mieście znacząco zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, napaści, rozbojów i kradzieży, a zwiększyła wykrywalność przestępstw. Szczegółowe statystyki można znaleźć na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

W ubiegłym roku straż pożarna wyjechała na 2480 interwencji, głównie do podtopień i zdarzeń drogowych. Podczas spotkania przedstawiciele policji i straży pożarnej podkreślali, że dzięki wsparciu miasta, które dotuje zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętów, mają bardzo dobre narzędzia wspomagające ich działania. Tylko w 2020 r. miasto przeznaczyło na ten cel ponad2 mln zł (wraz z dotacjami dla Ochotniczych Straż Pożarnych).

Centrum Ratownictwa Gliwice w 2020 r. zarejestrowało 8188 połączeń telefonicznych skierowanych do dyspozytorów Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Na podstawie przyjętych zgłoszeń podjęto 3793 interwencje.

Straż Miejska otrzymała w 2020 r. 9504 zgłoszenia od mieszkańców i 3600 z monitoringu miejskiego, przeprowadziła w przestrzeni publicznej 15 000 kontroli epidemiologicznych, 863 kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych i 181 na ogródkach działkowych. Najwięcej zgłoszeń odnotowano ze Śródmieścia (2360) i Trynku (885). Najczęściej dotyczyły zagrożenia w ruchu drogowym (3633 zgłoszenia). Łącznie strażnicy przeprowadzili 25 655 kontroli i nałożyli 2234 mandaty karne. Poza prowadzonymi interwencjami ponad 60 tys. razy wygłaszali komunikaty z wykorzystaniem megafonów na terenie miasta.

Współdziałanie dla bezpieczeństwa

Skoordynowanie działania tak wielu służb i miejskich instytucji nie jest sprawą prostą, a jednocześnie kluczową dla osiągnięcia pożądanego efektu – zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gliwic. Dlatego w naszym mieście wdrożono program „Bezpieczne Gliwice”, mający na celu długofalową współpracę samorządu, służb, inspekcji i straży oraz organizacji społecznych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i patologiom społecznym.

Rok 2020 pokazał, że niezwykle ważna jest umiejętność elastycznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Bardzo w tym pomaga dobra współpraca. To dzięki niej udało się nam wspólnie zrealizować wiele zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców – mówi Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Działania realizowane w ramach programu mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz kształtować właściwe postawy w sytuacjach zagrożenia. W ramach akcji m.in. stale monitorowano i kontrolowano miejsca szczególnie zagrożone przestępczością, opracowywano comiesięczne analizy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta, uruchomiono dodatkowe patrole funkcjonariuszy KMP i SM w godzinach pozasłużbowych.

Zadbano również o doświetlenie ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. Baildona do ul. Robotniczej, ul. Piramowicza, ul. Szmaragdowej, przejść dla pieszych przy ul. Daszyńskiego, ul. Tylnej i Wiślanej oraz pump tracku na ul. Dzionkarzy.

W celu zapewnienia właściwej koordynacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym (w tym z sytuacją epidemiologiczną) oraz bezpieczeństwem całodobowo funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, cyklicznie odbywają się posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice.

Jednym z ważnych działań prowadzonych w ramach programu jest rozbudowa monitoringu wizyjnego, prowadzona przez Śląską Sieć Metropolitalną.

W 2020 r. nowe punkty z kamerami zamontowano w Wilczym Gardle, w rejonie tężni solankowej, Areny Gliwice oraz w parku Chrobrego, rozbudowano punkty operatorskie w komisariatach II i III. W trakcie adaptacji budynku dawnego domu dziecka przy ul. Zygmunta Starego na działalność poradni szpitalnych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ŚSM wyposażyła obiekt w infrastrukturę teletechniczną oraz system monitoringu wewnętrznego.

To nie koniec – w ramach modernizacji systemu zaplanowano wymianę 60 kamer, pięć nowych punktów wskazali mieszkańcy w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, m.in. przy al. Przyjaźni, ul. Robotniczej oraz na skwerze przy ul. Hutniczej. Zostanie też zbudowanych 11 nowych punktów monitoringu, m.in. w Łabędach (ul. Anny Jagiellonki, plac zabaw przy ul. Narutowicza), na Trynku (ul. Szybowcowa), w Śródmieściu (ul. Raciborska i plac Piłsudskiego) oraz na Zatorzu (ul. Leśna i ul. Spółdzielcza).

Przypominamy, że system monitoringu miejskiego w Gliwicach jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Obecnie w mieście działa 275 kamer, które są w dyspozycji ŚSM oraz 513 kamer należących i obsługiwanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Nad dalszym rozwojem systemu pracować będzie powołany przez prezydenta zespół zadaniowy, którego prace koordynuje Centrum Ratownictwa Gliwice.

To się przyda

W ramach programu „Bezpieczne Gliwice” przeprowadzono też szkolenia i prezentacje bezpłatnej aplikacji Moja Komenda oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aplikacja Moja Komenda to nowy sposób kontaktu z dzielnicowym i możliwość uczestnictwa w inicjatywach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Aplikacja wyświetla aktualne komunikaty policji, zawiera poradnik działania w nagłych sytuacjach, nawiguje i nawiązuje kontakt z najbliższą KMP, wyświetla listę osób poszukiwanych. Aplikacja jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemami Android oraz iOS.

Bardzo przydatna jest też Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa (dostępna w serwisie www.policja.pl oraz w aplikacji mobilnej „Geoportal Mobile”). Za pomocą wirtualnej mapy każdy obywatel może zgłaszać bezpośrednio do policji m.in. akty wandalizmu, nieprawidłowe parkowanie, dzikie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni, wypalanie traw, wypadki drogowe i wiele innych zdarzeń, według określonych kategorii. Zgłoszenie trafia do policjantów odpowiedniej komórki Policji, którzy w ciągu kilku dni skontrolują wskazane miejsce. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost do systemu wirtualnej mapy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.slaska.policja.gov.pl. (mf)