Dla mieszkańców

Uaktualniono: 08.01.2020 / Sekcja: / pdf
miejsca postojowe Fot. materiały ZDM Gliwice

Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych, brukowanie ulic, budowa nowych chodników i miejsc postojowych, remonty wjazdów – Zarząd Dróg Miejskich podsumował zadania, które zrealizował w 2019 r. w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

ZDM zrealizował 9 zadań w ramach GBO 2019. Na ul. Czapli, przy skrzyżowaniu z ul. Cyraneczki zamontowano dodatkowe oznaczenie przejścia dla pieszych z aktywnym znakiem z panelami słonecznymi. Inwestycja kosztowała 17,3 tys. zł. Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych pojawiło się również przy ul. Kozielskiej 80 (17.3 tys. zł). Ponadto wybrukowano ul. Marynarską (168 tys. zł), wyremontowano wjazd z ul. Daszyńskiego na drogę przycmentarną (27,4 tys. zł), wybudowano chodnik w ciągu ul. Odrowążów na odcinku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej (184,4 tys. zł). Wyremontowano też chodnik przy ul. Cechowej (41 tys. zł), wybudowano miejsca postojowe przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej  w Sośnicy (183,4 tys. zł) i wyremontowano parking przy ul. Piastowskiej (ponad 110 tys. zł). Ponadto, na działce drogowej nr 1245 w sąsiedztwie ul. Kozielskiej 218 – 220 wykonano nawierzchnię (ponad 245 tys. zł) i wyremontowano łącznik drogi między ulicami Kolejową i Nad Łąkami na odcinku od ul. Nad Łąkami do końca wjazdu do nieruchomości przy ul. Nad Łąkami 16 (ponad 28 tys. zł). Łącznie, na wykonanie 9 zadań przeznaczono ponad 1 mln zł. (mf)

droga
Fot. materiały ZDM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking