Deklaracje przez internet

Dodano: 11.01.2012 / Sekcja:

Aby przekazać do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wypełnione formularze dotyczące podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportu, nie trzeba wychodzić z domu lub firmy. Można je od stycznia przesłać przez internet i podpisać, korzystając z tzw. zaufanego profilu.

To inna możliwość niż tzw. bezpieczny podpis elektroniczny, który wymaga uzyskania certyfikatu kosztującego kilkaset złotych. Otrzymanie dostępu do składania elektronicznego podpisu w zaufanym profilu jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić specjalny formularz umieszczony na stronie internetowej www.epuap.gov.pl, a następnie potwierdzić zgodność danych w urzędzie skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub urzędzie wojewódzkim. Potem można korzystać z elektronicznego podpisu wielokrotnie, logując się w celu załatwienia sprawy w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl) – tłumaczy Krzysztof Zbrożek, naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego. Aby załatwić przez internet formalności podatkowe i połączyć się z platformą SEKAP, można też wejść do „Wirtualnego Biura Obsługi” na stronie internetowej www.gliwice.eu do działu „Karty usług elektronicznych”. Nowa usługa dotyczy m.in. deklaracji podatkowych, danych o zwolnieniach z podatków, danych o nieruchomościach oraz danych o współwłaścicielach. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking