Czasowy zakaz zatrzymywania na ul. Tuwima

Uaktualniono: 27.11.2019 / Sekcja: / pdf
ul. Tuwima z zakazem Fot. arch. ZDM w Gliwicach

Jak posprzątać ulicę kiedy stoją na niej zaparkowane samochody?  Zarząd Dróg Miejskich ustawił na ul. Tuwima znak zakazujący zatrzymywania się na czas prac porządkowych.

Aby posprzątać ul. Tuwima, na której zwykle stoi sznur samochodów, ustawiono znak informujący o zakazie zatrzymywania z datą i godzinami jego obowiązywania (28 listopada między godz. 8.00 a 14.00).

Pracownicy ZDM odpowiedzialni za utrzymanie czystości w mieście liczą na to, że w dniu przewidzianych prac wykonawca który pojawi się na ul. Tuwima będzie mógł bez przeszkód wykonać swoją pracę.

ZDM zwraca się do kierowców z prośbą o zastosowanie się do oznakowania i usunięcie w wyznaczonym dniu swoich pojazdów. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking