Aktualności | Czas na zgłaszanie uwag do projektu mpzp – rejon oczyszczalni ścieków przy ul. Edisona i Portowej

Czas na zgłaszanie uwag do projektu mpzp – rejon oczyszczalni ścieków przy ul. Edisona i Portowej

fot. Mosquidron / UM w Gliwicach

Czas na zgłaszanie uwag do projektu mpzp – rejon oczyszczalni ścieków przy ul. Edisona i Portowej

Opublikowane: 19.04.2024 / Sekcja: Miasto 

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie oczyszczalni ścieków przy ulicach Edisona i Portowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 19 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r.

Informacje szczegółowe znajdują się w portalu planistycznym MSIP (klik).

 Uwagi dotyczące projektu ww. projektu planu miejscowego można składać do 24 maja 2024 r.