Aktualności | Cieplej i ładniej

Cieplej i ładniej

Opublikowane: 24.11.2010 / Sekcja: Miasto  Gospodarka 

Dobiegły końca prace przy ocieplaniu kolejnych gliwickich obiektów oświatowych.

W grupie placówek objętych robotami znalazły się: Przedszkole Miejskie nr 31 (ul. Mickiewicza 65), szkoły podstawowe nr 8, 13, 14 (przy ulicach Plonowej 3, Elsnera 25 i Jedności 35) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych (ul. Syriusza 30). Zakres zadań był dość szeroki (m.in. wymiana okien, drzwi i instalacji centralnego ogrzewania oraz docieplenie ścian i dachów).
Najszybciej, bo jeszcze w kwietniu, rozpoczęły się roboty w SP nr 14 w Sośnicy. Ich celem było ocieplenie budynku, ale również modernizacja siedziby placówki (przebudowa wejść, wykonanie ogrodzenia z dwiema furtkami, utworzenie bramy wjazdowej, poprawa zewnętrznego oświetlenia obiektu). W maju ruszyły prace w SP nr 8 i 13 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 31. W czerwcu przystąpiono zaś do termomodernizacji siedziby ZSO-E na osiedlu Kopernika. W każdym z tych czterech obiektów postanowiono przy okazji przebudować wejścia i poprawić ich zewnętrzne oświetlenie.
W przypadku budynków przy ulicach Plonowej 3 i Elsnera 25 prace zostały ukończone we wrześniu, a przy ul. Jedności 35 – w październiku. W listopadzie dobiegły końca roboty termomodernizacyjne w budynkach przy ulicach Syriusza 30 i Mickiewicza 65. Łączny koszt wszystkich przedsięwzięć wyniósł ok. 7,5 mln zł. Spora część nakładów inwestycyjnych na ten cel (prawie 40%) pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Od 2004 roku ocieplono w Gliwicach 43 placówki oświatowe. Wartość tych inwestycji wynosi w sumie prawie 80 mln zł. Ze środków budżetu miejskiego wyasygnowano na ten cel w ciągu 6 lat około 52 mln zł (blisko 65%). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał zaś naszemu miastu dofinansowanie w łącznej wysokości około 28 mln zł (35% całości nakładów). (luz-bom)
Informacje: Wydział Inwestycji i Remontów UM, tel. 32/239-12-02