Centrum Przesiadkowe z przeszkodami

Dodano: 13.12.2018 / Sekcja:

W najbliższym czasie jedną z największych i najważniejszych inwestycji w naszym mieście będzie budowa Centrum Przesiadkowego. Jego powstanie obok zmodernizowanego dworca kolejowego wprowadzi nową jakość do krajobrazu centrum Gliwic. Nowoczesna przestrzeń publiczna pozwoli na uporządkowanie wielu elementów komunikacji zbiorowej, poprawi standard obsługi podróżujących, a także stanie się kolejną wizytówką prężnie rozwijającego się miasta.

Umowa na wykonanie prac projektowych Centrum została zawarta 17 marca 2017 r. z firmą Pas Projekt z Nadarzyna – po wygranym przez nią przetargu. Zadanie miało zostać wykonane w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Mijały kolejne miesiące, a końca nie było widać. Aby usprawnić pracę i na bieżąco rozwiązywać powstające problemy, odbyły się 33 rady techniczne i kilkadziesiąt roboczych spotkań branżowych. Podpisywano kolejne aneksy przedłużające terminy. Z upływem czasu rósł jednak sceptycyzm co do możliwości wykonawczych firmy projektującej. 9 maja br. prezydent Gliwic spotkał się z 14 osobami z grona najbardziej zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Przedstawiciele Pas Projektu zadeklarowali, że do 30 czerwca przekażą miastu projekty budowlane. Niestety, były to kolejny raz puste słowa.

W międzyczasie okazało się, że efekty prac wykonywanych przez projektantów nie dość, że za każdym razem są spóźnione, są także złej jakości.

Pod wpływem rosnącego spadku zaufania miasto poprosiło fachowców z Politechniki Śląskiej o weryfikację najtrudniejszego technicznie elementu projektu, czyli zadaszenia dworca autobusowego. Opinia była druzgocąca. Weryfikatorzy stwierdzili, że wykonanie tak zaprojektowanej konstrukcji może grozić katastrofą budowlaną. Projekt zadaszenia został poprawiony przez wykonawcę, ale i tym razem opinia sprawdzających była negatywna. Eksperci wskazali, że projekt jest wykonany niezgodnie z obowiązującymi przepisami i w dalszym ciągu nie spełnia wymagań nośności.

Jakby tego było mało, do tych wszystkich nierzetelności najprawdopodobniej doszły jeszcze działania ścigane przez prawo.

Zarówno Miasto, jak i jeden z podwykonawców powzięli przypuszczenie o fałszowaniu dokumentów. 6 listopada br. złożone zostało zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, a dwa dni później Gliwice odstąpiły od umowy z Pas Projektem. Boje z nierzetelnym wykonawcą to jedno, a drugie – i najważniejsze – to dokończenie projektu i rozpoczęcie budowy Centrum Przesiadkowego.

Po rozwiązaniu umowy z Pas Projektem i rozeznaniu sytuacji, w jakiej znalazło się miasto, została podjęta decyzja o podjęciu rozmów na temat przekazania zadania z wolnej ręki jednemu z podwykonawców, Mostostalowi Zabrze Biprohutowi, jako podmiotowi, który jest w stanie dokończyć projekt.

Nie można jednak podpisać umowy z Biprohutem, ponieważ firma Sławomir Golenko Pas Projekt Archi Studio z Nadarzyna z ul. Plantowej 5 – także podwykonawca Pas Projektu z Nadarzyna z ul. Plantowej 5, którego prezesem jest osoba o tym samym nazwisku – złożyła protest do Krajowej Izby Odwoławczej. Twierdzi bowiem, że to ona ma większą wiedzę i doświadczenie potrzebne do dokończenia dokumentacji projektowej Centrum .

W świetle faktów istnieje nadzieja, że werdykt Krajowej Izby Odwoławczej będzie jednoznaczny (posiedzenie, na którym będzie rozpatrywane odwołanie, odbędzie się 14 grudnia w Warszawie).

Pozwoliłoby to Miastu Gliwice na podpisanie umowy z Mostostalem Zabrze Biprohutem na dokończenie projektu Centrum Przesiadkowego. Jeśli będzie to mogło nastąpić bez zbędnej zwłoki, to jest szansa na złożenie w wymaganym czasie wniosku o dofinansowanie unijne inwestycji. (ja)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking