Centrum Przesiadkowe wyłania się z ziemi

Dodano: 17.09.2021 / Sekcja:
Centrum przesiadkowe panorama budowy fot. R. Neumann/UM Gliwice

W niedalekiej przyszłości Centrum Przesiadkowe powstające po północnej stronie gliwickiego dworca kolejowego skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Wyraźnego kształtu nabrały już zarówno poszczególne obiekty oraz „fale” zadaszenia kompleksu, jak i jego przyszły układ drogowy.

W ostatnim czasie na placu budowy Centrum Przesiadkowego zakończono montaż aluminiowej konstrukcji elewacji budynku głównego, służącego do obsługi pasażerów. Obecnie na dwóch fasadach montowane jest szklenie. Wykonano już wszystkie wylewki pod posadzki oraz tynki wewnętrzne, dobiegają też końca prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż kanałów wentylacyjnych i tras kablowych.

W przyszłym budynku pomocniczym CP (z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem) na ukończeniu jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i pokrycia dachowego. W najbliższej przyszłości wykonawca rozpocznie zabudowę aluminiowej konstrukcji elewacji.

W istniejącym i nowym tunelu podziemnym łączącym Centrum Przesiadkowe z dworcem kolejowym trwa montaż betonowych płyty okładzinowych oraz prace instalacyjne przy kanałach wentylacyjnych i trasach kablowych. W następnej kolejności wykonawca rozpocznie zabudowę granitowych płyt na posadzkach.

Na ukończeniu jest montaż kolejnej stalowej „fali” – konstrukcji najwyższego zadaszenia nad budynkiem do obsługi pasażerów. Na trzecim segmencie trwa instalowanie oraz przytwierdzanie obróbek, siatek cięto-ciągnionych oraz tras kablowych.

W sąsiadującej z kompleksem Centrum Przesiadkowego zabytkowej wieży ciśnień zamontowano nową stolarkę okienną i odnowiono obróbki blacharskie. Teraz trwają tam prace związane z renowacją kopuły i ścian. Rozpoczęto też wykonywanie instalacji wewnętrznych.

Cały czas toczą się roboty przy infrastrukturze podziemnej – sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji kablowej. Rozpoczęto wykonywanie przyłącza ciepłowniczego.

Coraz bardziej zaawansowane są prace związane z powstaniem nowego układu drogowego na terenie Centrum Przesiadkowego. Wykonano już znaczną cześć podbudowy pod konstrukcje nawierzchni jezdni i miejsc postojowych (na nich ułożono dodatkowo pierwsze pasma z kostki betonowej). Na przyszłych peronach autobusowych trwa zabudowa krawężników. W ciągu ul. Toszeckiej prowadzone są roboty związane z konstrukcją nowej nawierzchni, a na ul. Tarnogórskiej wykonawca jest w trakcie wykonywania warstw bitumicznych nawierzchni na jednej z połówek drogi. Ścieżka dla pieszych i rowerzystów jest na ukończeniu.

Inwestycję po północnej stronie dworca PKP realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Roboty powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

Zmienia się również pejzaż miasta po południowej stronie dworca kolejowego. W tej części przebudowany jest układ drogowy, który wraz z Centrum Przesiadkowym stworzy przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską.

Obecnie dobiegają końca prace związane z nowym zagospodarowaniem ul. Na Piasku. Jeszcze w tym miesiącu planowany jest w tym miejscu montaż nowych latarni oświetlenia ulicznego. Równolegle roboty prowadzone są także na ul. Okopowej, gdzie przebudowywana jest sieć uzbrojenia podziemnego na odcinku od dworca PKP w kierunku placu Piastów. Powstają również miejsca parkingowe w obszarze pomiędzy pętlą objazdową przy dworcu a ulicami Okopową i Bohaterów Getta Warszawskiego.

W rejonie placu Piastów prowadzone są prace związane z przebudową sieci cieplnej. Po wschodniej stronie wyspy centralnej placu oraz w jego północnej części (dotychczasowe miejsce postoju autobusów komunikacji miejskiej) realizowane są intensywne roboty związane z przebudową infrastruktury technicznej.

Przebudowę po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska S.A. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2022 r.

Przebudowa pl. Piastów.
Przebudowa pl. Piastów. Fot. M. Buksa/UM Gliwice
Przebudowa pl. Piastów.
Przebudowa pl. Piastów. Fot. M. Buksa/UM Gliwice
Przebudowa pl. Piastów.
Przebudowa pl. Piastów. Fot. M. Buksa/UM Gliwice
Przebudowa placu przed dworcem PKP
Przebudowa placu przed dworcem PKP. Fot. M. Buksa/UM Gliwice
Przebudowa placu przed dworcem PKP
Przebudowa placu przed dworcem PKP. Fot. ZDM Gliwice
Budowa Centrum Przesiadkowego z lotu ptaka
Budowa Centrum Przesiadkowego z lotu ptaka. Fot. R. Neumann/UM Gliwice
Przebudowa pl. Piastów.
Przebudowa pl. Piastów.
Przebudowa pl. Piastów.
Przebudowa placu przed dworcem PKP
Przebudowa placu przed dworcem PKP
Budowa Centrum Przesiadkowego z lotu ptaka

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking