Aktualności | Centrum Przesiadkowe: robota wre

Centrum Przesiadkowe: robota wre

fot. R. Neumann/UM w Gliwicach

Centrum Przesiadkowe: robota wre

Opublikowane: 29.06.2022 / Sekcja: Miasto 

 Charakterystyczne, srebrnoszare „fale” zadaszeń, lśniące tafle elewacji głównego budynku obsługi pasażerskiej, coraz bardziej wyraźny układ drogowy na terenie powstającego kompleksu – postępów prac na placu robót Centrum Przesiadkowego w Gliwicach nie da się przeoczyć. Jak zawsze na takim etapie, wiele prac prowadzonych jest wewnątrz poszczególnych obiektów. Jeszcze chwila i zacznie się głośne odliczanie – wielka miejska inwestycja powinna zostać oddana do użytku z początkiem przyszłego roku.

„Fale” zadaszenia głównego Centrum Przesiadkowego są w zasadzie gotowe – na słupach konstrukcyjnych trwa jeszcze montaż okładziny z blachy tytanowo-cynkowej. Zakończono prace związane z instalowaniem oświetlenia i zabezpieczeń przed osiadaniem i gniazdowaniem ptaków, a prowadzone są pomiary na instalacjach elektrycznej i fotowoltaicznej.

W budynku głównym CP – znajdującym się pod największą „falą” – na poziomie parteru i I piętra zamknięto już etap montażu płyt HPL, szklanych balustrad i pochwytów. W części ogólnodostępnej i socjalnej zainstalowano punkty oświetleniowe. Zamontowano też ścieżki prowadzące oraz pola uwagi, niezbędne dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie gotowe są już podwieszane sufity o konstrukcji drewnianej i aluminiowej, instalacje podtynkowe, a także okładziny ścian i posadzek w pomieszczeniu gastronomicznym ulokowanym na poziomie parteru. Równolegle w budynku prowadzone są cały czas prace malarskie i pomiarowe na instalacji elektrycznej, trwa też „wykończeniówka” szklanej fasady. W pomieszczeniach montowane jest wyposażenie i meble. Na poziomie piwnic dobiega końca montaż instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, w tym węzła chłodu i ciepła oraz automatyki.

W przyszłym budynku pomocniczym Centrum Przesiadkowego (umiejscowionym z boku, poza strefą wiat) zakończono układanie posadzek żywicznych i wewnętrzne prace wykończeniowe. Od strony wschodniej i zachodniej obiektu montowany jest szklany daszek. Trwają też prace pomiarowe na instalacji elektrycznej.

W nowym tunelu podziemnym wykonano ścieżki prowadzące oraz pola uwagi. Trwa montaż balustrad szklanych na wyjściu nr 1 i wyjściu nr 2, gdzie montowane jest również oświetlenie dekoracyjne. Ponadto prowadzone są prace pomiarowe na instalacji elektrycznej.

Przy murach oporowych zrealizowano podkonstrukcje pod płyty betonowe i drewniane okładziny. Trwa montaż płyt z betonu fotokatalitycznego (przy użyciu cementu TioCem) – rozwiązania zarazem proekologicznego i prozdrowotnego. W dłuższej perspektywie czasu materiał ten pozwala na redukcję stężenia w powietrzu tlenków azotu, tlenków siarki, lotnych związków organicznych (m.in. benzenu i toluenu), amoniaku, tlenku węgla, chlorków organicznych i aldehydów. Dodatkowo wykazuje właściwości samoczyszczące, sprawdzając się zarówno przy sadzy, brudzie i cząstkach organicznych, jak i przy bakteriach czy alergenach.

W górującej nad kompleksem Centrum Przesiadkowego gruntownie odnowionej, zabytkowej wieży ciśnień trwają prace pomiarowe na instalacji elektrycznej. Cały czas montowane jest wyposażenie, m.in. meble. Niezmiennie toczą się też prace projektowe związane z drugim historycznym obiektem na terenie Centrum Przesiadkowego – budynkiem dawnej Huty Szkła przy ul. Toszeckiej 2b.

Pomiędzy wieżą ciśnień a zadaszeniami trwają prace drogowe, gotowe jest też ogrodzenie od strony dworca PKP. Trwa montaż słupków antyterrorystycznych, zarówno od strony wschodniej, jak i zachodniej kompleksu, a w rejonie peronów i stanowisk pod zadaszeniami prowadzone są prace brukarskie. Pod zadaszeniami układane są podbudowy betonowe pod nawierzchnie drogowe. Ułożono też podbudowę oraz dwie warstwy asfaltu w rejonie parkingu północnego z wjazdem od strony ulic Toszeckiej i Składowej.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Planowany termin uruchomienia CP – z uwagi na okres czasu niezbędny do przeprowadzenia procedur odbiorowych – to początek 2023 roku.

Komunikacyjne serce Gliwic zacznie bić z początkiem przyszłego roku, skupiając wszystkie środki transportu – w tym uruchamianą w perspektywie kilku lat Kolej Metropolitalną i połączenie z metropolitalną velostradą. Nowoczesne Centrum Przesiadkowe z wewnętrznym układem drogowym, ścieżkami dla rowerzystów, wjazdami od strony ulic Toszeckiej i Tarnogórskiej oraz sąsiadującą z nimi strefą przystanków, postojów taxi i parkingów „kiss and ride”, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży zarówno gliwiczan, jak i mieszkańców całego regionu.

Po południowej stronie dworca kolejowego także przebudowywany jest układ drogowy, który wraz z Centrum Przesiadkowym stworzy w przyszłym roku przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską.

Zakończono już roboty w ciągu ul. Na Piasku oraz prace związane z budową połączenia ul. Okopowej z placem przed dworcem PKP i częścią placu dla autobusów w rejonie placu Piastów. Układana jest nawierzchnia jezdni i chodników na ul. Zwycięstwa. Prowadzone są także roboty w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego – między dworcem PKP a ul. Zwycięstwa – trwa tam układanie nawierzchni.

Aby wykonawca mógł realizować swoje prace, a jednocześnie utrzymany został ruch pieszych i pojazdów, prace realizowane są obszarami. Z tego też względu już w przyszłym miesiącu szykują się kolejne zmiany w organizacji ruchu. Frontem robót objęte zostaną kolejne miejsca.

Od najbliższego poniedziałku, 4 lipca, na odcinku ul. Jagiellońskiej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Kierowcy będą się poruszać od placu Piastów w kierunku skrzyżowania ulic: Częstochowskiej, Hlubka i Jagiellońskiej, jadąc najpierw w ul. Dworcową, następnie w lewo nad DTŚ i w prawo do ul. Jagiellońskiej. Ulice: Hlubka i odcinek Piwnej (między ul. Hlubka a placem Piastów) pozostaną jednokierunkowymi. Ruch na nich będzie się odbywał  jak dotąd.

Kolejna ze zmian dotyczyć ma wyjeżdżających z ul. Okopowej i ul. Na Piasku, których będzie obowiązywał nakaz jazdy w prawo. Na ul. Częstochowskiej natomiast – przed skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską – ruch  zostanie zawężony z trzech do jednego pasa.

Inwestycję po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska. Koszt to ponad 44 mln zł z budżetu miasta. Prace powinny się zakończyć w lipcu 2023 roku.

Budynek główny obsługi pasażerskiej Budynek główny obsługi pasażerskiej Budynek główny obsługi pasażerskiej Budynek główny obsługi pasażerskiej Budynek główny obsługi pasażerskiej Wiaty peronowe i budynek główny obsługi pasażerskiej Wiaty peronowe Budynek pomocniczy Wieża ciśnień Nowy tunel podziemny Panorama placu budowy CP w Gliwicach