Centrum Przesiadkowe o krok bliżej!

Uaktualniono: 15.02.2017 / Sekcja: / pdf
centrum przesiadkowe

Wizualizacje: An Archi Group

Firma Pas Projekt wykona dokumentację projektową Zachodniej Bramy Metropolii Silesia. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana w drodze przetargu.

W ogłoszonym przez Miasto Gliwice przetargu wzięły udział dwie firmy. Wygrał Pas Projekt z Nadarzyna. Firma złożyła propozycję opiewającą na kwotę 6 765 000 zł. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Od daty podpisania umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację zadania.

 /Wiz. An Archi Group/

W dokumentacji Centrum Przesiadkowego zamieszczono wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu pokolejowego za dworcem PKP. Zespoły dworców i parkingów, wchodzące w skład Centrum Przesiadkowego, mają zostać włączone do układu komunikacyjnego miasta. Skrzyżowanie przy ul. Tarnogórskiej i rondo im. L. Kaczyńskiego będą węzłami obsługującymi ten teren. Układ komunikacyjny południowej części śródmiejskiej strefy miasta zostanie zmodernizowany – przebudowana zostanie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i drogi krzyżujące się oraz inne ulice, natomiast plac Piastów zyska nową aranżację (m.in. powstaną parkingi). Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji zostały określone w koncepcji techniczno-architektonicznej sporządzonej przez An Archi Group s.c. Prace budowlane powinny rozpocząć się w 2018 r. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Centrum Przesiadkowe, które powstanie na wykupionych przez miasto dawnych terenach kolei państwowych, będzie skupiać wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu i usprawni przemieszczanie się podróżnych. Będzie to nowoczesny, zintegrowany system stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych z parkingami dla samochodów i rowerów oraz zapleczem komercyjnym (lokalami gastronomicznymi i punktami z prasą). Według wstępnych planów inwestycja powinna być gotowa w 2020 r. (mf)

Wizualizacje: An Archi Group

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking