Aktualności | To było wyjątkowe spotkanie

To było wyjątkowe spotkanie

Fot. K. Krzemiński

To było wyjątkowe spotkanie

Opublikowane: 11.12.2023 / Sekcja: Miasto 

Z okazji Mikołajek w PreZero Arenie Gliwice prezydent Gliwic Adam Neumann spotkał się z dziećmi z gliwickich rodzin zastępczych. Wydarzenie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej upłynęło w ciepłej, świątecznej atmosferze. Nie zabrakło też atrakcji, sportowych i artystycznych wyzwań oraz prezentów!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zorganizował spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z gliwickich rodzin zastępczych. Dla uczestników przygotowano zabawy ruchowe i artystyczne wyzwania. Było zdobienie bombek, wspólne robienie łańcuchów choinkowych oraz zajęcia piłki nożnej i aerobiku, a także świąteczne zdobienie pierników. Wszyscy otrzymali świąteczne paczki. Spotkanie było też okazją do rozmów z rodzinami zastępczymi, które na co dzień wypełniają bardzo ważną misję – opiekują się dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać ze swoimi biologicznymi rodzicami i dla których czas świąteczny często bywa szczególnie trudny.

Miasto stara się wspierać rodziny zastępcze na każdym etapie

Samorząd Miasta Gliwice udziela wsparcia dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, rodzicom zastępczym oraz rodzicom biologicznym, którzy starają się o odzyskanie pełni praw rodzicielskich. O dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać w swoim rodzinnym domu u boku biologicznych rodziców, w Gliwicach z ramienia samorządu dba Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniając bezpieczną przystań.

Gliwickie rodziny zastępcze otaczają swoich podopiecznych opieką na wielu różnych płaszczyznach, przygotowując ich do życia w społeczeństwie i pomagają im uporać się z trudnymi przeżyciami z przeszłości. 

Miasto prowadzi też szereg działań wspomagających rodziny zastępcze, m.in. udostępnia lokale mieszkalne rodzinom, które chcą stworzyć zawodową rodzinę zastępczą. Każda rodzina otrzymuje też wsparcie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub innego pracownika wyznaczonego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach pomocy finansowej, na którą wnioski składane są w Ośrodku Pomocy Społecznej, rodziny zastępcze mogą liczyć na dofinansowanie kosztów utrzymania każdego dziecka przyjętego do rodziny zastępczej, dodatek za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, dofinansowanie do wypoczynku, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu.

Gliwicki samorząd od lat prowadzi też zakrojone na szeroką skalę działania promujące rodzicielstwo zastępcze. Dzięki temu w mieście przybywa zawodowych rodzin zastępczych, oraz rodzinnych domów dziecka, które pełnią trudną, ale ważną i dającą wiele satysfakcji misję – zapewniających dzieciom bezpieczny dom, wsparcie, ciepło, miłość i szansę na lepsze życie.  

W tym roku w naszym mieście zawiązano jedną rodzinę zawodową specjalistyczną oraz 22 rodziny niezawodowe i spokrewnione. W sumie, na terenie Gliwic funkcjonuje ich 266, w tym 14 zawodowych, jedna specjalistyczna, zajmująca się dziećmi z niepełnosprawnościami i 9 rodzinnych domów dziecka.

Więcej informacji na temat działalności rodzin zastępczych oraz możliwości stworzenia takiej rodziny można znaleźć na stronie internetowej https://opsgliwice.pl w zakładce: formy pomocy/dziecko i rodzina/piecza zastępcza i wsparcie rodziny. (mf)


 

 

 

ludzie w Arenie Gliwice zajęcia ruchowe w Arenie PreZero prezydent Gliwic, dyrektor OPS i Mikołaj dzieci na zajęciach w Arenie Gliwice warsztaty w Arenie Gliwice. Ludzie przy stołach. Ujęcie z góry