Był cmentarz, będzie park

Uaktualniono: 17.02.2020 / Sekcja: / pdf
stare drzewa przy alejce Fot. M.Foltyn/UM Gliwice

Cmentarz Tryński, u zbiegu ulic Pszczyńskiej i Kopalnianej, zostanie przekształcony w park – zdecydowali gliwiccy radni. Głosy mieszkańców w sprawie udostępnienia tej przestrzeni w celach parkowych pojawiały się już od kilku lat. Na terenie parku stanie tablica upamiętniająca dawny cmentarz i spoczywające tam ofiary masowych mordów z 1945 r.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta gliwiccy radni podjęli decyzję o zamknięciu dawnego cmentarza Tryńskiego. Decyzja została podjęta w konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który zaopiniował ją pozytywnie. Szczątki spoczywające na tym terenie zostaną ekshumowane na cmentarz Centralny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem prace powinny ruszyć w marcu.

Uwaga! Osoby, które są zainteresowane ewentualnym przeniesieniem szczątków swoich bliskich zmarłych z cmentarza Tryńskiego do indywidualnych grobów na cmentarzu Centralnym powinny niezwłocznie skontaktować się z zarządem cmentarzy przy ul. Kozielskiej 120 (tel. 32/335-04-63).

W przyszłości istniejąca zieleń zostanie uporządkowana i odnowiona, na odrestaurowanych alejkach staną ławki.

Nekropolia przy ul. Pszczyńskiej została utworzona w 1887 r. jako rzymsko-katolicki cmentarz parafialny. Powstała na planie prostokąta, przy osiedlu górniczym. Główna aleja była wysadzana szpalerami starych kasztanowców zwyczajnych i lip drobnolistnych. Aleję poprzeczną zdobiły szpalery klonów, jaworów i głogów.

Później cmentarz został przekształcony w cmentarz komunalny. Ostatniego pochówku dokonano w 1948 r. Na tym terenie znajduje się także kilka masowych grobów ludności cywilnej zamordowanej w 1945 r. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking