Brylantowy jubileusz gliwickiej onkologii

Dodano: 20.05.2022 / Sekcja:
kompleks Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach kompleks Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Fot. R. Neumann

Przed wojną działał tam szpital ginekologiczny, o czym przypomina rzeźbiona alegoria macierzyństwa stojąca przed ceglanym pawilonem – pierwszą siedzibą gliwickiej onkologii. Jesienią 1947 r. otwarto w nim Państwowy Instytut Przeciwrakowy, przekształcony z czasem w oddział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, a przed kilkoma laty w placówkę Narodowego Instytutu Onkologii. W tym roku ta ceniona w kraju i na świecie lecznica świętuje 75-lecie istnienia.

Oddział Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach to nie tylko jedna z najlepszych placówek onkologicznych w Europie, ale również znany i ceniony ośrodek naukowo-badawczy. Zatrudnionych jest w nim około 1800 osób, w tym 110 naukowców, 30 profesorów, 160 lekarzy i 380 pielęgniarek. W strukturze gliwickiego ośrodka działa 5 klinik, 11 zakładów klinicznych i naukowych oraz przychodnia przykliniczna z 14 specjalistycznymi poradniami. Rocznie udzielanych jest tu ok. 200 tys. porad i zabiegów ambulatoryjnych, a hospitalizowanych jest ok. 35 tys. pacjentów z całego kraju. W Gliwicach realizowane są bowiem m.in. innowacyjne terapie onkologiczne, a także pionierskie zabiegi, takie jak pierwsze w Polsce przeszczepy twarzy.

Imponujące są również rozległe plany inwestycyjne placówki. – Zapadła już decyzja o budowie nowego obiektu klinicznego o powierzchni ponad 27 tys. metrów kwadratowych, z 6-salowym blokiem operacyjnym, pełnym zapleczem diagnostycznym i łóżkowym dla potrzeb tzw. unitów narządowych, w których znajdą kompleksową opiekę chorzy na raka piersi, płuca, nowotwory urologiczne i ginekologiczne. Na razie rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku klinicznego – przypomina prof. Krzysztof Składowski, dyrektor gliwickiej onkologii i zarazem kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii w gliwickim NIO.

Gliwicki ośrodek planuje też unikatową w skali kraju inwestycję pod roboczą nazwą „Śląsk Polsce”. Chodzi o budowę zakładu radioterapii cząsteczek ciężkich, w tym węgla. Dzięki temu powstanie jedyny w Polsce ośrodek wykorzystujący promieniowanie jonizujące węgla, które jest skuteczne dla wszystkich rodzajach nowotworów. –  Ta metoda dedykowana jest szczególnie nowotworom promienioopornym i nieoperacyjnym, może być zatem uznawana za ostatnią deskę ratunku. Koszty tej inwestycji są jednak ogromne, sięgają 1 mld zł. Obecnie na świecie działa mniej niż 10 ośrodków stosujących tę metodę – zaznacza prof. Składowski.

Z okazji brylantowego jubileuszu gliwickiego Instytutu Onkologii, od 19 do 21 maja trwają uroczyste obchody połączone z konferencją naukową. 19 maja w jubileuszowym spotkaniu z pracownikami gliwickiego Instytutu wziął udział m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski. 20 maja w specjalnej jubileuszowej sesji uczestniczył zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok.

Gliwicki Instytut Onkologii należy dziś do wiodących w Polsce ośrodków kliniczno-naukowych. Zapewnia diagnostykę i leczenie na światowym poziomie. Obecność w mieście tak ważnej, pomocnej ludziom placówki o wybitnych dokonaniach to powód do dumy dla władz samorządowych Gliwic i całej gliwickiej społeczności. Jesteście Państwo naszą najlepszą wizytówką i – parafrazując nazwę właśnie obchodzonego jubileuszu – już nie perłą, a brylantem w koronie instytucji reprezentujących Gliwice – mówił, składając gratulacje dyrekcji i pracownikom NIO, wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok. – Jako przedstawiciel gliwickiego samorządu, zaangażowany w prace nad strategią rozwoju miasta „Gliwice 2040”, pragnę podkreślić, jak ważna dla miasta jest współpraca z Narodowym Instytutem Onkologii. Doceniając jej obecny wymiar oraz imponujący potencjał intelektualny Instytutu, przyjęliśmy za jeden z celów na przyszłość dalsze pogłębianie współpracy w kierunku partnerstw na rzecz rozwoju najbardziej zaawansowanych technologii medycznych oraz rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej i klinicznej gliwickiego oddziału NIO – dodał Mariusz Śpiewok.

kompleks Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach
Kompleks Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Fot. R. Neumann
Profesor Składowski przemawia na jubileuszu onkologii
fot. D. Nita-Garbiec
Przedstawiciele kierownictwa miasta na jubileuszu onkologii
fot. D. Nita-Garbiec
Przedstawiciele kierownictwa miasta na jubileuszu onkologii
fot. D. Nita-Garbiec
ceglany budynek onkologii
fot. D. Nita-Garbiec
kompleks Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach
Profesor Składowski przemawia na jubileuszu onkologii
Przedstawiciele kierownictwa miasta na jubileuszu onkologii
Przedstawiciele kierownictwa miasta na jubileuszu onkologii
ceglany budynek onkologii

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking