Aktualności | Bojków zaprasza na Dni Cysterskie

Bojków zaprasza na Dni Cysterskie

Bojków zaprasza na Dni Cysterskie

Opublikowane: 01.03.2024 / Sekcja: Miasto 

755 lat temu mnisi cysterscy założyli osadę w lesie Boycou. Kultywując pamięć o działalności Cystersów, ich przedsiębiorczości oraz ważnej działalności edukacyjno-społecznej, Bojków zaprasza do udziału w Dniach Cysterskich, które potrwają od 1 do 3 marca. Przed nami wiele interesujących wydarzeń związanych z zakonem, któremu przyświecała idea życia w prostocie, ubóstwie, modlitwie, milczeniu i pracy. Warto poznać historię niezwykłych mnichów i ich spuściznę.

Zakon Cystersów  wywodzi się od zakonu benedyktynów, posługuje się tą samą regułą życia mniszego i dewizą ora et labora (módl się i pracuj). Reformowany zakon został założony w 1098 r. we Francji przez opata z Cîteaux św. Roberta z Molesme. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom organizacyjnym już w XIII w. Cystersi posiadali prawie 742 opactwa. Ich niezwykła pracowitość przyczyniła się do krzewienia rolnictwa, hodowli i rzemiosła, które zaowocowały rozwojem handlu i gospodarki rynkowej.
Na ziemie polskie, do Jędrzejowa, pierwsi mnisi cysterscy przybyli z francuskiego Morimondu. W XIII w. na Śląsk zaprosił ich książę opolsko-raciborski Władysław I Piast, by odbudowali wyniszczony najazdami mongolskimi Śląsk. Mnisi karczowali leśne tereny i  zakładali nowe wsie. Władca zlecił też lokacje miast, m.in. Gliwic. W latach 1252-1258 książę ufundował klasztor w Rudach Raciborskich. Powstanie tam opactwa wpisało się w wielki proces cywilizacyjnego rozwoju Śląska i Europy Środkowej w XIII w. Mnichom podarowano także wielki las. W 1263 r. pierwszy opat klasztoru w Rudach, Piotr I otrzymał sto wielkich łanów z ogromnych obszarów leśnych położonych na południe od Kłodnicy. Za zgodą księcia Władysława I Piasta oraz opata Piotra I, zasadźcy Henrykowi podarowano pięćdziesiąt wielkich łanów lasu zwanego Boycou, z przeznaczeniem na założenie osady na prawie niemieckim. Nowa osada, która z niemieckiego przybrała nazwę Schönwald (piękny las) znalazła się pod opieką i w uposażeniu opactwa w Rudach. Bojków stał się wioską klasztorną.

Z okazji 755 rocznicy założenia przez mnichów cesarskich osady w lesie Boycou, społeczność Bojkowa podjęła szereg inicjatyw. Dodatkowo, chcąc ożywić historyczne więzi łączące Bojków z opactwem w Jędrzejowie, delegacja parafian udała się do klasztoru w województwie świętokrzyskim. Owocem wizyty było podarowanie dla Parafii Bojków relikwii błogosławionego kronikarza Polski Wincentego Kadłubka. Relikwie Mistrza Wincentego zostały przekazane 15 lutego 2024 r. przez ojca Macieja Lisa z Jędrzejowa na ręce ks. proboszcza Piotra Szczygielskiego. Uroczyste wprowadzenie relikwii do parafialnego kościoła w Bojkowie odbędzie się dnia 3 marca 2024 r. o godz. 11.00.

Centrum Kultury Victoria zaprasza na obchody Dni Cysterskich w 755-lecie założenia przez mnichów cysterskich osady w lesie Boycou.

Program wydarzenia: 

Piątek, 1 marca
•    Godz. 15.00, sala gimnastyczna ul. Plonowa 10 
„Żywa lekcja historii – Cystersi” – animowane zajęcia dla dzieci oraz podsumowanie konkursu plastycznego na temat średniowiecza.

Sobota, 2 marca
•    Godz. godz. 10.00, Centrum Kultury Victoria – Scena Bojków ul. Parkowa 5
Konferencja naukowa „755 lat Bojkowa na Szlaku Cysterskim”. 
Otwarcie konferencji – ks. dr Piotr Szczygielski;
„Średniowieczna wizja dojrzałego społeczeństwa” – bp prof. dr hab. Jan Kopiec;
„Szlak Cysterski w Polsce” – mgr Teresa Świercz i mgr Rita Serafin;
„Cysterskie i pocysterskie dziedzictwo na przykładzie Bojkowa” – mgr Krzysztof Kruszyński.
•    Godz. 15.30, Centrum Kultury Victoria – Scena Bojków ul. Parkowa 5
„Pro Unitate Europae” – koncert chóru chłopięcego Die Rheinischen Sängerknaben z Ratingen wraz z solistami Nicole Rhoslynn i Heiko Reissin. Obowiązują wejściówki. Więcej na: www.ckvictoria.pl.

Niedziela, 3 marca
•    Godz. 11.00, kościół p.w. Narodzenia N.M.P ul. Rolników 188
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Gliwickiego Sławomira Odera z udziałem Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów Ojca Eugeniusza Augustyna OCist. Dziękczynienie za 755 lat istnienia Bojkowa. Liturgię uświetni chór chłopięcy Die Rheinischen Sängerknaben z Ratingen.
•    Godz. 12.15, plac przed kościołem ul. Łanowa 2
Uroczystość nadania nazwy „Plac Cysterski” oraz odsłonięcie tablicy ze znakiem Szlaku Cysterskiego w Polsce. Ceremonię uświetni Orkiestra Dęta KWK & Śośnica.
•    Godz. 12.30, sala gimnastyczna ul. Plonowa 10
Poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.
•    Godz. 13.15, Centrum Kultury Victoria – Scena Bojków ul. Parkowa 5
Premierowy spektakl muzyczny w wykonaniu Teatru A – „KAMIENIE MILOWE – z inspiracji Dziełem Cystersów w Europie”. Tytuł nawiązuje do etymologii nazwy Zakonu Cystersów „Cis Tertium Lapidem Miliarium” (przy trzecim kamieniu milowym). Kamień milowy umieszczony przy starej rzymskiej drodze w regionie Burgundia posłużył do określenia lokalizacji Nowego Klasztoru (Monasterium Novum). Obowiązują wejściówki. Więcej na: www.ckvictoria.pl.
 

W trakcie wydarzeń będzie można kupić oryginalne produkty cysterskie przygotowane przez Fundację „Stare Opactwo w Rudach”. Na terenie obiektu Centrum Kultury Victoria – Scena Bojków będzie można obejrzeć prace plastyczne dzieci na temat kultury średniowiecza. W okolicach Placu Cysterskiego będzie okazja do zapoznania się ze średniowiecznymi herbami europejskich regionów, które współpracując ze sobą doprowadziły do powstania miejscowości Bojków.
Organizatorzy: Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, Parafia Narodzenia N.M.P w Gliwicach – Bojkowie, Fundacja „Stare Opactwo w Rudach”, Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach – Bojkowie, Rada Dzielnicy Bojków
Partnerzy: Fundacja Dom Górnośląski z Ratingen, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach – Bojkowie, Przedsiębiorstwo Techniczne PLEX Sp. z o.o. z Gliwic, Ochotnicza Straż Pożarna Bojków, Koło Emerytów Dzielnicy Bojków, Zespół Caritas Bojków, Wolontariusze z Bojkowa
Patronat honorowy: Adam Neumann Prezydent Miasta Gliwice, Jego Ekscelencja ks. bp Sławomir Oder biskup gliwicki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich. (mf)
 

plakat