Beata Wiśniewska – Przyjaciel Rodziny

Uaktualniono: 14.10.2019 / Sekcja: / pdf
Pani Beata Wiśniewska Fot. M.Fornal

Gliwiczanka Beata Wiśniewska została laureatką konkursu Przyjaciel Rodziny 2019 organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Do wyróżnienia za inicjatywę "Motywowani miłością – Rodzicielstwo Zastępcze w Gliwicach" panią Beatę zgłosiło Miasto.

Beata Wiśniewska od września 2014 r. wraz z mężem pełni dla miasta Gliwice funkcję zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Zaopiekowała się już  ponad 50 dziećmi. Wśród jej wychowanków często są dzieci w żałobie, pokrzywdzone przez los i doświadczone drastycznymi przeżyciami.

Pomoc dzieciom to była przemyślana i świadoma decyzja, do której dojrzewaliśmy dziesięć lat – wspomina początki Beata Wiśniewska – Zawodowa piecza zastępcza to praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Nie ma zwolnień czy odpoczynku. Z dziećmi jest się cały czas. A każde dziecko jest inne, z innym bagażem doświadczeń, wymaga indywidualnego podejścia. Na każde jednak działa przytulanie, okazywanie łagodności i zrozumienia. Bez oceniania. Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i rodzicielskiej miłości do czasu uregulowania sytuacji prawnej dziecka. To trudna praca, ale na pewno warto. Bardzo dziękuję za wyróżnienie  – dodaje.

Pani Beata propaguje ideę rodzicielstwa zastępczego. Między innymi brała udział w nagraniu spotu reklamowego, który był dystrybuowany na bilbordach w Gliwicach. Chętnie również dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z kandydatami na rodziny zastępcze, które w jej domu odbywają staż szkoleniowy.

Beata Wiśniewska stara się poznać i okazać jak  najwięcej troski i wsparcia każdemu dziecku. Jest entuzjastycznie nastawiona do swoich podopiecznych i ich możliwości rozwojowych. Jest też uważna, pełna ciepła, zaskakuje humorem oraz umiejętnością radzenia sobie pogodnym podejściem w wielu trudnych sytuacjach. Jej niecodzienna postawa wobec dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zachęca do naśladowania – mówi Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Od 2017 r. jest członkiem zarządu Gliwickiego Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych ,,Pod Skrzydłami’’, w którym pełni funkcję skarbnika. To co robi pani Beata zyskuje szacunek i uznanie – w 2018 r.  Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej za wsparcie, ofiarność i życzliwość okazaną placówce nadał jej tytuł "Przyjaciel Dzieci".

Do wyróżnienia za inicjatywę "Motywowani miłością – Rodzicielstwo Zastępcze w Gliwicach" panią Beatę zgłosiło Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach. Gala wręczenia nagród laureatom konkursu Przyjaciel Rodziny 2019 odbyła się 11 października w Katowicach. Laureatce Beacie Wiśniewskiej towarzyszyli zaproszeni przez organizatora dyrekcja i pracownicy CPZiWR w Gliwicach. Gratulacje, Pani Beato! (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking