Aktualności | Bądź trzeźwy – cały rok!

Bądź trzeźwy – cały rok!

Fot. Pexels

Bądź trzeźwy – cały rok!

Opublikowane: 14.04.2023 / Sekcja: Miasto  Zdrowie  Życie i styl 

W Polsce alkoholizm wciąż bywa tematem tabu, choć jest chorobą, która dotyka ludzi z każdej grupy społecznej czy zawodowej. Niestety wiele uzależnionych osób zupełnie nie dostrzega swojego problemu. Niektórzy – choć zbyt często „zaglądają do kieliszka” – nawet nie dopuszczają do siebie myśli, że mogą być alkoholikami. Sprawy nie ułatwia także propagowane w popkulturze picie alkoholu. Dlatego tak ważne jest obalanie szkodliwych stereotypów. Aby być alkoholikiem, nie trzeba bowiem pić codziennie. Nie każdy alkoholik jest też człowiekiem z marginesu społecznego. Przypomina o tym Światowy Dzień Trzeźwości, przypadający 15 kwietnia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) co roku apeluje, aby przynajmniej w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek produktów alkoholowych. Jednocześnie zwraca uwagę nie tylko na problem samego spożywania alkoholu w nadmiernych ilościach, ale także na zagrożenia zdrowotne, do których prowadzi. 

Należy pamiętać, że nadużywanie alkoholu niejednokrotnie odpowiada także za problemy w innych obszarach życia, np. przemoc domową, rozpad rodziny, demoralizację młodzieży, popełnianie przestępstw, utratę pracy czy kłopoty finansowe. Aby nie dopuścić do podobnych skutków, warto w porę przyznać się przed sobą do problemu i poszukać specjalistycznego wsparcia.

Masz problem z alkoholem? A może zauważyłeś go u bliskiej Ci osoby? Nie wstydź się poprosić o pomoc. W Gliwicach możesz ją uzyskać w tych miejscach: 

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, pokój 208, tel. 32/239-12-95, e-mail gkrpa@um.gliwice.pl).
  • Fundacja Dom Nadziei (ul. Główna 30, tel. 32/286-06-23, e-mail biuro@domnadziei.pl) w ramach zadania „Nadzieja dla rodzin” zapewnia: konsultacje indywidualne (terapeuta uzależnień, psycholog i psychoterapeuta), poradnictwo prawno-rodzinne (prawnik), poradnictwo rodzinne (terapeuta rodzinny i specjalista terapii uzależnień), grupę wsparcia dla rodziców (instruktor terapii uzależnień) oraz terapeutyczną grupę rozwojową dla młodzieży (psycholog i specjalista psychoterapii uzależnień).
  • Fundacja Arka Noego w Gliwicach (ul. Barlickiego 3, tel. 668-630-980, e-mail fangliwice@gmail.com) realizuje zadanie „Punkt Zwrotny”, w ramach którego oferuje indywidualne spotkania edukacyjno-terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz indywidualne konsultacje dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
  • Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach (ul. Św. Huberta 60, tel. 601-517-804, e-mail gsfamilia.gliwice@gmail.pl) w ramach zadania „Program wsparcia dla osób z problemem uzależnienia i współuzależnienia” prowadzi sesje diagnostyczno-terapeutyczne. 
  • Klub Abstynentów Krokus w Gliwicach (ul. Daszyńskiego 28, tel. 32/231-57-65, e-mail kakrokusgliwice@gmail.com) oferuje pomoc rehabilitacyjną i readaptacyjną dla osób uzależnionych, poprzez realizację programu zdrowienia (grupa Nawroty Choroby, grupa dla osób współuzależnionych z problemami emocjonalnymi, grupa wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, grupa DDA oraz grupa dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem). Podejmuje także działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu swoich członków oraz integrujące ich ze społeczeństwem. Prowadzi też ogólnodostępne działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez organizację wydarzeń rekreacyjno-sportowych. Siedziba klubu przy ul. Daszyńskiego 28 czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–20.00, a filia klubu przy ul. Wolności 1a we wtorki i czwartki w godz. 18.00–20.00 oraz w niedziele w godz. 17.00–19.00.

Pamiętajmy, że szukanie pomocy jest oznaką naszej siły, a nie słabości. Zacznijmy zmianę już dziś, zachowując trzeźwość – nie tylko od święta, ale przez cały rok. (ml)