Badania ewaluacyjne Metrolinii

Dodano: 30.08.2021 / Sekcja:
autobusy Fot. ZTM

Zarząd Transportu Metropolitalnego zlecił przeprowadzenie badania zachowań i preferencji mobilnościowych oraz ocen warunków zamieszkania na terenie GZM. Akcja prowadzona jest za pomoca badań geoankietowych i danych GIS.

Zlecenie podzielone jest na dwa etapy.

- W pierwszym skupiamy się na ewaluacji funkcjonowania Metrolinii wprowadzonych 8 maja, 3 lipca i 7 sierpnia 2021 r. W drugim, który odbędzie się w 2022 r., będziemy badać preferencje mobilnościowe na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - informują organizatorzy przedsięwzięcia.
W pierwszym etapie działań przeprowadzona zostanie ewaluacja funkcjonowania Metrolinii na trzech poziomach: realizacji idei całego projektu, funkcjonowania poszczególnych linii i przystanków oraz zbadania deklarowanych powodów korzystania i niekorzystania z transportu zbiorowego.
Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem geoankiety. Narzędzie to zostało zaprojektowane w oparciu o platformę internetową, która umożliwia zrealizowanie konsultacji społecznych w oparciu o aspekt przestrzenny. Uczestnicy ankiety zaznaczą miejsca, między którymi się przemieszczają, przystanki i linie autobusowe. Będą mieli możliwość oceny m.in. czasu przejazdu, wygody korzystania z transportu zbiorowego czy jakości oczekiwania na przesiadkę.
Zebrane dane posłużą do zbudowania rekomendacji na potrzeby zmian w funkcjonowaniu Metrolinii, jak również do poszukania perspektyw na zachęcenie do korzystania z transportu zbiorowego osób z niego niekorzystających oraz wprowadzenie nowych narzędzi i sposobów pracy nad zrównoważoną mobilnością w GZM.
Ankieta będzie działać online między 13 września, a 3 października 2021 r. Badanie nie ma charakteru reprezentatywnego. (ZTM)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking