Audyt dla organizacji

Dodano: 19.02.2020 / Sekcja: / pdf
logo EMAS

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zachęca do skorzystania z możliwości uzyskania wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu. Zainteresowane organizacje mogą liczyć na ulgi regulacyjne.

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej Jest adresowany do organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.

Rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. Wpis do rejestru potwierdzony zostaje  certyfikatem przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Beneficjenci systemu uzyskują ulgi regulacyjne, m.in. zwolnienie z opłaty rejestracyjnej w rejestrze o odpadach, podatku akcyzowego na węgiel i gaz, audytów energetycznych oraz gwarancję rzadszych kontroli WIOŚ. Więcej informacji można znaleźć na stronie emas.gdos.gov.pl. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking