Akcja lato...

Dodano: 06.07.2010 / Sekcja:

…to propozycja Młodzieżowego Domu Kultury dla dzieci i młodzieży, które wakacje będą spędzać w mieście. Oferta jest skierowana do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Na stronie internetowej www.mdk.gliwice.pl w zakładce „Akcja Lato” zamieszczono grafik zajęć na lipiec i sierpień z dokładnymi informacjami o godzinach i miejscach spotkań. Zajęcia będą podzielone na działy (np. sportowy, plastyczny, teatralny). Te z kolei zostaną pogrupowane na różne typy, dla poszczególnych grup wiekowych. – Zapisy będą prowadzone drogą elektroniczną (przy zajęciach pojawi się adres e-mail instruktora). Na stronie internetowej MDK będzie dostępna także karta zgłoszenia, którą powinni wypełnić rodzice. Z nią dziecko przyjdzie na pierwsze zajęcia i odda instruktorowi – wyjaśnia Beata Stradowska z MDK. Zajęcia są bezpłatne. (bom)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking