Absolutorium dla prezydenta

Uaktualniono: 13.06.2014 / Sekcja: / pdf

fot. T. Zakrzewski

Prezydent Gliwic dobrze gospodaruje miejskimi pieniędzmi. Zarządzanie finansami miasta pozytywnie oceniają miejscy radni oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. To kolejne dobre noty potwierdzające dbałość o kondycję ekonomiczną miasta.


Sposób gospodarowania miejskimi pieniędzmi co roku poddawany jest zgodnie z przepisami kilkuetapowej kontroli. Prezydent miasta przedstawia sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO). Oceny RIO i komisji branżowych Rady trafiają następnie do Komisji Rewizyjnej RM. Na tej podstawie jej członkowie przygotowują wniosek o udzielenie lub nieudzielenie prezydentowi miasta absolutorium. Zanim zostanie on poddany pod głosowanie radnych, jeszcze raz akceptuje go RIO.
W 2013 roku zarówno wydatki, jak i wpływy do miejskiej kasy przekroczyły miliard złotych
Miejscy radni co roku zatwierdzają budżet Gliwic, a potem sprawdzają, czy został on dobrze zrealizowany. Tym razem sprawa trafiła na sesję 12 czerwca. Rada Miasta pozytywnie oceniła zarządzanie finansami przez prezydenta Gliwic w 2013 roku. Pozytywną opinię wydała też Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni udzielili prezydentowi Zygmuntowi Frankiewiczowi absolutorium i uznali tym samym, że działania organu wykonawczego były zgodne z założeniami budżetu miejskiego. Decyzję podjęto prawie jednogłośnie – 22 radnych było za przyjęciem uchwał w tych sprawach, a 1 wstrzymał się od głosu.
To kolejna pozytywna ocena związana z dotychczasową kondycją ekonomiczną Gliwic. W ubiegłym miesiącu niezależni eksperci z międzynarodowej agencji Fitch Ratings uznali, że miasto jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i utrzymali wysokie noty ratingowe Gliwic. Pozytywnie ocenili ostrożną politykę budżetową prowadzoną przez władze samorządowe, a równocześnie dostrzegli duże dochody i potencjał rozwojowy miasta.
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking