Aktualności | 30 lat służby dla miasta i dla mieszkańców

30 lat służby dla miasta i dla mieszkańców

30 lat służby dla miasta i dla mieszkańców

Opublikowane: 01.09.2021 / Sekcja: Miasto 

Gliwicka Straż Miejska obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. W jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 31 sierpnia w Teatrze Miejskim w Gliwicach, wzięli udział m.in.: prezydent Gliwic Adam Neumann, zastępca prezydenta Ewa Weber, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gliwice Krystyna Sowa, dowódcy jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz jednostek Straży Miejskich z ościennych miast i gmin.

Podczas uroczystości strażnikom miejskim wręczono awanse, wyróżnienia oraz medale. Najwyższym odznaczeniem Straży Miejskiej uhonorowani zostali m.in. prezydent Adam Neumann oraz Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic. W części artystycznej uroczystości wystąpił zespół Queens of Violin.

Straż Miejska przez 30 lat działalności na trwałe wrosła w krajobraz życia codziennego i gospodarczego Gliwic. Strażnicy pomagają mieszkańcom, czasami podpowiadają, jak odnaleźć się w gąszczu tudnych, codziennych spraw, ale również dyscyplinują tych, którzy nie przestrzegają obowiązujacych przepisów.Bardzo wysoko oceniam pracę Straży Miejskiej w Gliwicach i uważam, że jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miasta – mówił podczas uroczystości prezydent Gliwic Adam Neumann, który wręczył strażnikom symboliczną figurę anioła wykonaną przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" prowadzonych przez Fundację Różyczka.

Gliwicka Straż Miejska powstała w 1991 r. decyzją Rady Miejskiej. Na początku siedziba jednostki mieściła się w pobliżu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa, później w aktualnej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9 i w oficynie przy ul. Zwycięstwa 31. Od 2002 r. siedziba mieści się w budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2a. W 1991 r. w jednostce służyło  20 strażników, obecnie jest ich już 79. Wówczas średnia dzienna ilość zgłoszeń od mieszkańców wynosiła do 15, aktualnie to już około 40-60 zgłoszeń w ciągu dnia.

Strażnicy Miejscy zajmują się szeroko rozumianym dbaniem o ład i porządek publiczny. To m.in. sprawy porządkowe, począwszy od interwencji związanych z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, poprzez interwencje komunikacyjne związane np. z nieprawidłowym parkowaniem, kontrole spożywania alkoholu w miejscach publicznych, kontrole dzikich wysypisk śmieci i przydomowych palenisk, po interwencje związane z uszkodzoną infrastrukturą techniczną, rannymi zwierzętami czy udzielaniem pierwszej pomocy potrzebującym, pomagają też osobom bezdomnym. Do zadań należą również te związane z profilaktyką, tj. prelekcje w placówkach oświatowych, znakowanie rowerów czy kontrole placów zabaw i udział w wydarzeniach plenerowych. Ważną częścią codziennej pracy są spotkania z mieszkańcami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.

Strażnicy pomagają też usuwać skutki klęsk żywiołowych i współpracują z innymi służbami przy pilnowaniu porządku podczas zgromadzeń oraz imprez publicznych. Straż miejska ma również w kompetencjach zabezpieczanie miejsc przestępstw lub katastrof do momentu przybycia właściwych służb.

Tylko w 2020 r. Straż Miejska otrzymała łącznie 13 105 zgłoszeń od mieszkańców oraz z monitoringu miejskiego, przeprowadziła w przestrzeni publicznej 15 000 kontroli epidemiologicznych, 863 kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych i 181 na ogródkach działkowych.

W związku ze zgłoszeniami i prowadzonymi działaniami prewencyjno-kontrolnymi ujawniono łącznie 11 643 wykroczenia oraz 19 przestępstw. Najczęstszymi zgłoszeniami były zgłoszenia porządkowe – 8413 (w tym zakłócanie spokoju publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zanieczyszczanie powietrza/środowiska) oraz 4692 zgłoszenia dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. Ponadto w 2020 r. usunięto z ulic miasta 50 wraków pojazdów. Najwięcej zgłoszeń odnotowano ze Śródmieścia (2360) i Trynku (885). Strażnicy przeprowadzili ok. 25 tys. kontroli i nałożyli 2234 mandaty karne.

W wyjątkowym roku pandemii kluczowa była bieżąca i sprawna komunikacja z miastem oraz wspólne działania służb.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej na bieżąco informowali gliwiczan o nowo wprowadzanych obostrzeniach oraz kontrolowali stosowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przestrzeni publicznej, placówkach handlowych, a także środkach publicznego transportu zbiorowego, w punktach poboru wymazów drive-thru oraz w punktach wymazowych Szpitala Miejskiego nr 4. Regularnie prowadzili również akcje wspierające osoby bezdomne na terenie Gliwic poprzez kontrolę ich potrzeb, miejsc przebywania oraz przekazywanie ciepłych ubrań zimowych.

Strażnicy aktywnie włączyli się także w walkę o czyste powietrze w Gliwicach.

Kontrolują, czym palą w piecach gliwiczanie, ale też informują o zapisach uchwały antysmogowej i możliwych do uzyskania dotacjach na wymianę pieców. Udzielają także pomocy w złożeniu wniosku o dotację. Ponadto strażnicy biorą udział w wielu imprezach i wydarzeniach organizowanych dla mieszkańców, podczas których uczą gliwiczan m.in. udzielania pierwszej pomocy, rozdają odblaski i prowadząc akcje informacyjne.

Na przestrzeni lat Straż Miejska bardzo się zmieniła, co dostrzegają również mieszkańcy i głośno o tym mówią, co nas naprawdę buduje i dopinguje do dalszej, lepszej pracy. To dla nas bardzo ważne, bo zadań i kompetencji Straż Miejska ma już bardzo dużo, a kolejne uprawnienia dochodzą. Bardzo aktywnie włączyliśmy się np. do działań na rzecz czystego powietrza, bo jesteśmy przede wszystkim po to, żeby mieszkańcom pomagać – mówi Janusz Bismor, komendant Straży Miejskiej w Gliwicach. (mf)

wręczenie awansów wręczenie medali Gratulacje na ręce komendanta Straży Miejskiej w Gliwicach złożyła Krystyna Sowa, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gliwice strażnicy miejscy występ zespołu Queens of Violin