W służbie środowisku…

Uaktualniono: 05.04.2016 / Sekcja: / drukuj / pdf

Straż Miejska w Gliwicach dba nie tylko o bezpieczeństwo, ład i porządek w naszym mieście, ale włącza się także w działania na rzecz ochrony środowiska. W jaki sposób?

Strażnicy mogą np. sprawdzać czym i w jaki sposób opalamy w sezonie grzewczym nasze mieszkania. Funkcjonariusze nie ograniczają się jednak tylko do kontroli. Wychodzą też do mieszkańców z wieloma akcjami uświadamiającymi.

W okresie grzewczym, na skutek niskiej emisji, nam wszystkim oddycha się trudniej. Zanieczyszczenia, które trafiają do atmosfery powstają głównie w wyniku procesu spalania w piecach i przydomowych kotłowniach. Tworzy się nieprzyjemny i niebezpieczny dla zdrowia smog. Straż Miejska często dostaje zgłoszenia o podejrzanym zadymieniu. – Wszystkie sygnały traktujemy poważnie. Staramy się reagować na bieżąco – mówi Bożena Frej ze Straży Miejskiej w Gliwicach. – W ubiegłym roku dyżurny Straży Miejskiej przyjął 2288 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczania powietrza, spalania nieczystości. Od początku bieżącego roku przyjął 221 zgłoszeń. W 2015 roku ujawniliśmy 181 wykroczeń dotyczących termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów, a od stycznia 2016 roku 29 wykroczeń – dodaje. Bywa również, że pozornie w piecach spalane jest paliwo właściwe, ale o obniżonych parametrach. Czasem więc warto niewielkim kosztem wyposażyć się w produkt o nieco lepszych właściwościach, przede wszystkim z myślą o środowisku. Sezon grzewczy powoli się kończy, ale wraz z nadejściem wiosny pojawia się inny gryzący problem – wypalanie traw na łąkach, polach i nieużytkach. Panuje fałszywe przekonanie, że tego typu praktyki powodują szybszy i bujny odrost roślinności. – Wypalanie  traw nie tylko szkodzi środowisku, powodując zniszczenia roślinności i śmierć zwierząt, ale stanowi także poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Wypalanie traw jest w naszym kraju zabronione. Grozi za nie kara grzywny, a w przypadku stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowania dużych strat materialnych – nawet do 10 lat pozbawienia wolności – podkreśla Bożena Frej.

Strażnicy nie tylko kontrolują, ale również uświadamiają. Tłumaczą jak ważna jest wspólna troska o środowisko. Rozdają mieszkańcom ulotki informacyjne. – Podczas spalania śmieci do atmosfery przedostają się trujące substancje chemiczne, zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii – tłumaczą strażnicy podczas spotkań z mieszkańcami. Za palenie śmieci funkcjonariusz Straży Miejskiej może nałożyć mandat karny w kwocie do 500 złotych. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może wynieść 5 tys. złotych.

Straż Miejska systematycznie prowadzi kontrolę zarówno przedsiębiorstw, jak i posesji prywatnych z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Takich kontroli dokonuje wyspecjalizowany w tym celu patrol. W 2015 roku strażnicy przeprowadzili 675 kontroli, w wyniku których ujawniono 467 wykroczeń związanych z naruszeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Od stycznia 2016 roku zostało przeprowadzonych już 146 kontroli i ujawniono aż 80 wykroczeń. Wielkim obciążeniem dla środowiska naturalnego w Gliwicach są też nielegalne składowiska odpadów, czyli dzikie wysypiska. – Robimy co możemy, by zwalczyć ten proceder. To nie jest łatwe. Po pierwsze dlatego, że trudno ująć sprawcę na gorącym uczynku. Po drugie – śmieci składowane są często na prywatnych posesjach lub działkach. Dotarcie do właścicieli jest niekiedy bardzo czasochłonne albo nawet niemożliwe – mówi Bożena Frej. – W związku z prowadzonymi działaniami w ubiegłym roku przeprowadziliśmy 287 kontroli takich miejsc na terenie naszego miasta, w wyniku których ujawniono 42 wykroczenia związane z zanieczyszczonym terenem, natomiast od stycznia tego roku zostały przeprowadzone 103 kontrole, w wyniku których ujawniono już 18 wykroczeń – dodaje. Ten temat również pojawia się w kontaktach strażników z mieszkańcami.

Akcji uświadamiających i profilaktycznych jest znacznie więcej. Strażnicy docierają z nimi do przedszkoli i szkół. Wiele spotkań dotyczy bezpieczeństwa dzieci, ale sporo poświęconych jest również zagadnieniom z zakresu ochrony środowiska. „Gliwice chcą oddychać”, „Strefa wolna od dymu”, „Mój pies, mój obowiązek”, „Nie pal liści” – to tylko niektóre z nich.

Zdjęcia: Straż Miejska Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking