Nie podpalaj. Nie zabijaj!

Uaktualniono: 08.04.2016 / Sekcja: / pdf

Sezon grzewczy się kończy, ale wraz z nadejściem wiosny pojawia się inny gryzący problem – wypalanie traw na łąkach, polach i nieużytkach.

Panuje fałszywe przekonanie, że tego typu praktyki powodują szybkii bujny odrost roślinności. – Wypalanie  traw nie tylko szkodzi środowisku, powodując zniszczenia roślinności i śmierć zwierząt, ale stanowi także poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Wypalanie traw jest w naszym kraju zabronione. Grozi za nie kara grzywny, a w przypadku stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowania dużych strat materialnych – nawet do 10 lat pozbawienia wolności – podkreśla Bożena Frej ze Straży Miejskiej w Gliwicach. W wyniku bezmyślności osób wypalających, ogień bardzo często rozprzestrzenia się, powodując niszczycielskie w skutkach pożary. Straż Miejska przypomina, że zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody: kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny. A ta może się kształtować od 50 do nawet 500 zł.

Źródło: www.smgliwice.pl

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking