Strefa pełna pracy…

Dodano: 26.01.2016 / Sekcja:

W ubiegłym roku w gliwickim Oplu rozpoczęła się produkcja nowej Astry. Zakład zwiększył zatrudnienie i uruchomił trzecią zmianę - fot. www.media.gm.com

Ponad 19 tys. osób pracuje obecnie w kilkudziesięciu firmach działających na terenie Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gliwicach.

Rekordowo wysokie zatrudnienie ujęto w corocznym raporcie prezentującym stan zagospodarowania gliwickiej strefy. Gliwice to przede wszystkim idealna lokalizacja dla firm z różnych branż. Dzięki odpowiedniej infrastrukturze i dogodnym warunkom stwarzanym przez miasto w gliwickiej strefie systematycznie lokują się nowi inwestorzy, a działające w niej od kilku lub kilkunastu lat przedsiębiorstwa modernizują swoje fabryki zwiększając zatrudnienie. W 2012 roku na terenie strefy w Gliwicach zatrudnionych było 13,6 tys. osób. W kolejnych latach zatrudnienie systematycznie wzrastało – w 2013 roku było to 14,5 tys. osób, a w 2014 roku już 16,4 tys. pracowników. Podstrefa Gliwicka jest największa spośród czterech podstref wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zajmuje obszar 1036,8 ha. W samych Gliwicach to aż 389 ha. Na terenie całej podstrefy działają w sumie 92 firmy oraz 6 deweloperów, w samych Gliwicach to 67 przedsiębiorstw i 5 deweloperów. Łączne nakłady inwestycyjne dla całej gliwickiej podstrefy poniesione do tej pory oscylują na poziomie ok. 9,7 mld zł. Zdecydowana większość tej kwoty, bo aż 8,3 mld zł dotyczy nakładów poniesionych na terenie Gliwic. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje cztery podstrefy: gliwicką, jastrzębsko-żorską, tyską i sosnowiecko-dąbrowską.    

                                                                                  

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking