Gospodarka odpadami. Co nowego?

Dodano: 17.06.2015 / Sekcja:

fot. A. Witwicki

Niedługo miną dwa lata od wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ten czas pozwolił na weryfikację dotychczasowych rozwiązań – pokazał, co działa dobrze, a co wymaga korekty.

Od 1 lipca zmienią się niektóre zasady związane z wywozem śmieci. Jedną z nowości, która z pewnością ucieszy mieszkańców i zarządców nieruchomości, będzie lepiej zorganizowany odbiór odpadów wielkogabarytowych.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Odpady wielkogabarytowe ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci. To np. meble, okna, dywany, materace, drewniane elementy wyposażenia, grzejniki, wanny i ceramika sanitarna.

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zdecydowanie częściej.

 • Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale mieszkalne – potrzebę wywozu odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić w firmie Remondis, która ustali termin odbioru – nie później niż miesiąc od zgłoszenia. 
 • Zabudowa wielorodzinna w budynkach, w których znajduje się od 2 do 6 lokali mieszkalnych – potrzebę wywozu odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić w firmie Remondis, która ustali termin odbioru – nie później niż 14 dni od zgłoszenia.   

Zgłoszenia składane są przez właściciela lub administratora budynku pod numerem telefonu 32/231-08-58, e-mailem na adres gliwice@remondis.pl lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Kaszubskiej 2.

 • Zabudowa wielorodzinna w budynkach, w których znajduje się więcej niż 6 lokali mieszkalnych – odbiór odpadów wielkogabarytowych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, bez zgłoszenia.

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Kolejna istotna zmiana dotyczy odpadów biodegradowalnych. W ciągu kilku następnych miesięcy każda nieruchomość zostanie wyposażona w brązowy pojemnik na odpady zielone, takie jak np. trawa, liście, gałęzie, zwiędłe kwiaty czy inne rośliny.

Częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych w mniejszych nieruchomościach.

 • Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale mieszkalne – odbiór 240 l co dwa tygodnie

240 l = 1 pojemnik 120 l + 1 worek 120 l lub 2 worki po 120 l

 • Zabudowa wielorodzinna w budynkach, w których znajduje się od 2 do 6 lokali mieszkalnych – 240 l raz w tygodniu, jeżeli budynek znajduje się na działce zagospodarowanej zielenią

240 l = 1 pojemnik 240 l lub 2 pojemniki 120 l

Jeśli odpadów biodegradowalnych jest więcej, można również:

 • kompostować je w przydomowych kompostownikach,
 • oddać bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Rybnickiej,
 • gromadzić w dodatkowych workach kupionych w siedzibie firmy Remondis w przy ulicy Kaszubskiej 2 (cena worka obejmuje wywóz odpadów).

Uwaga! Odpady biodegradowalne należy teraz wystawiać w tym terminie, co odpady segregowane, a nie jak do tej pory z mieszanymi.

ODPADY SEGREGOWANE

Zwiększy się częstotliwość wywozu odpadów segregowanych w pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem żółtym (tworzywa sztuczne), zielonym (szkło) i niebieskim (papier).

 • Zabudowa jednorodzinna oraz w wielorodzinna w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale mieszkalne – odbiór dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez firmę Remondis, dostępnym także na www.segreguj.gliwice.eu w zakładce „Harmonogram wywozu”.
 • Zabudowa wielorodzinna w budynkach, w których znajduje się od 2 do 6 lokali mieszkalnych – odbiór raz w tygodniu.
 • Zabudowa wielorodzinna w budynkach, w których znajduje się więcej niż 6 lokali – odbiór dwa razy w tygodniu.

W razie potrzeby dodatkowe worki przeznaczone do selektywnej zbiórki można pobrać bezpłatnie w siedzibie firmy Remondis przy ul. Kaszubskiej 2.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach (tel. 32/238-54-22, e-mail: pu@um.gliwice.pl, pok. 012 na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21).

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking