Decyzje podatkowe z dostawą do domu…

Dodano: 02.02.2015 / Sekcja:

fot. K. Krzemiński

Pierwszy kwartał to czas tradycyjnych rozliczeń podatkowych. Od najbliższego weekendu mieszkańcy płacący podatki od nieruchomości otrzymywać będą informacje o wysokości opłat w tym roku.

Wszystkie decyzje ustalające wysokość należności na 2015 rok są już przygotowane i gotowe do rozniesienia. Doręczanie mieszkańcom rozpocznie się 6 lutego. Na wpłatę pierwszej raty jest zwykle czas do 15 marca, ale w tym roku dzień ten wypada w niedzielę i dlatego zapłata raty może nastąpić do 16 marca. – Decyzje otrzymają wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, każdy ze współwłaścicieli dostaje swój egzemplarz decyzji. Wskazany w niej podatek jest ustalony łącznie dla wszystkich współwłaścicieli, a nie odrębnie dla każdego z nich. Decyzje podatkowe są doręczane przez pracowników Urzędu Miejskiego w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00. Pracownicy magistratu nie są uprawnieni do pobierania należności podatkowych – przypomina Alicja Knyps, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat UM.

Decyzje zawierają indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty. Aby uniknąć kolejek w kasach urzędu, warto zapłacić podatek za pośrednictwem banków. Od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Urzędu Miejskiego, realizowanych we wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego S.A. nie są pobierane dodatkowe prowizje.

*******

Przypominamy też mieszkańcom i firmom płacącym podatek od środków transportu, że nadszedł czas składania deklaracji z tego tytułu na 2015 rok oraz uiszczania pierwszej raty podatku. W tym roku należy to zrobić do 16 lutego (zwykle jest to 15 lutego, ale ta data wypada w niedzielę). Informacje o obowiązujących stawkach podatkowych nie są dostarczane indywidualnie, ale zostały zamieszczone na www.gliwice.eu w dziale Dla mieszkańców / Wirtualne Biuro Obsługi / Karty Usług Urzędu Miejskiego w Gliwicach / Podatki i Opłaty). W tym samym dziale można także znaleźć formularze do pobrania. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking