Aktualności | #GliwicedlaBadiego!

#GliwicedlaBadiego!

#GliwicedlaBadiego!

Opublikowane: 16.07.2021 / Sekcja: Miasto  Sport 

Niespodzianka dla „Badiego” z wykorzystaniem waszych zdjęć z kapitanem Piasta Gliwice? Nasze miasto w sposób szczególny pożegna Gerarda Badíę przed powrotem do rodzinnej Hiszpanii.

Gliwiczanie, wszystkie ręce na pokład – potrzebujemy Waszej pomocy!

Gerard Badía, kapitan Piasta Gliwice, kończy karierę w klubie. Z Badim Piast sięgnął po mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski. To były emocje!

Chcemy, żeby nasz kapitan o nas pamiętał, tak jak my zawsze będziemy pamiętać o nim, dlatego szykujemy coś specjalnego! Do niedzieli 18 lipca na adres promocja@um.gliwice.pl możecie wysyłać zdjęcia, które zrobiliście sobie z Badíą. To może być każde zdjęcie – zrobione po meczu czy podczas przypadkowego spotkania na Rynku.

Z Waszych zdjęć przygotujemy dla Gerarda pamiątkę, która już zawsze będzie mu przypominać, dlaczego Gliwice były dla niego takie ważne.

Prezent trafi do niego podczas specjalnego, pożegnalnego meczu na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka. W tym samym miejscu Badi jako kapitan Piasta fetował mistrzostwo kraju 2018/2019.

Widzimy się 25 lipca przy Okrzei 20!

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach

Przesłanie zdjęcia w akcji #GliwicedlaBadiego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych w postaci wizerunku uczestników akcji (art. 6.1.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia
 2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu przeprowadzenia akcji #GliwicedlaBadiego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
  • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnąć zgodę na przetwarzanie danych; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
 5. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
 6. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dodatkowe informacje:
  • dane osobowe mogą być przekazywane portalom społecznościowym,
  • dane osobowe przechowujemy przez okres 2 miesięcy.