Aktualności | Rowerem przez... Gliwice!

Rowerem przez... Gliwice!

Rowerem przez... Gliwice!

Opublikowane: 16.02.2015 / Sekcja: Miasto  Rozrywka  Życie i styl  Sport 

Od trzech lat w naszym mieście działa Gliwicka Rada Rowerowa (GRR). To zespół organizacji pozarządowych, zaangażowany w sprawy polityki rowerowej.

Przyglądamy się działaniom miasta w kwestii tworzenia komunikacji rowerowej, zgłaszamy wnioski w sprawie odpowiedniej infrastruktury i aktywnie promujemy transport rowerowy w mieście – wylicza założenia zespołu Ewa Lutogniewska z GRR.

W lutym Rada Rowerowa rusza z cyklem comiesięcznych, otwartych dla mieszkańców wykładów o szeroko pojętej tematyce rowerowej. Na spotkaniach omawiane będą zarówno aspekty prawne transportu rowerowego, jak i dobre praktyki z różnych krajów i miast. – Wykłady wraz z następującą po nich dyskusją mają na celu przybliżenie zainteresowanym gliwiczanom wybranych aspektów polityki i kultury rowerowej, promując tym samym rower w mieście – podkreśla Ewa Lutogniewska.

Najbliższe spotkanie pod hasłem „Drogi, cyklostrady, trasy, szlaki, ścieżki rowerowe – czym to się różni?” odbędzie się 19 lutego w sali nr 42 Domu Aktywnej Młodzieży przy ul. Barlickiego 3. Początek – godz. 18.00. Wstęp wolny! Dodatkowe informacje o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie www.grr.org.pl i na Facebooku (fb.com/GliwickaRadaRowerowa).

Miasto dysponuje już kompleksową koncepcją sieci dróg dla rowerów

Przypomnijmy, że od dłuższego czasu władze miasta rozważają stworzenie nowoczesnego systemu komunikacji rowerowej w mieście i mają już podstawę do dalszych działań. Od ubiegłego roku gotowe jest bowiem opracowanie projektowe dotyczące budowy dróg dla rowerów (DDR) w Gliwicach, które wykonała za 369 tys. zł katowicka firma „INKOM”. W ramach projektu powstał model systemu komunikacyjnego dla rowerzystów, który ma być równoprawny z systemem komunikacji samochodowej. Projektanci wzorowali się na doświadczeniach holenderskich oraz niektórych rozwiązaniach sprawdzonych w Polsce, np. w Szczecinie.

Koncepcja DDR przewiduje trzy etapy realizacji docelowego układu dróg rowerowych. Pierwszy uwzględnia zasadniczy szkielet komunikacyjny ścieżek prowadzących z centrum w różne części miasta, o łącznej długości 128 km. Przygotowano także wstępne kosztorysy dla poszczególnych etapów i oddzielnie dla konkretnych tras.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla tzw. trasy komunikacyjnej nr 3 prowadzącej od centrum miasta, przez okolice budowanej hali GLIWICE, dzielnicę Sośnica, aż do granicy miasta z Zabrzem. Dokumentację opracowuje za 73 787,70 zł wyłoniona w przetargu firma DROTECH DANUTA CHLIPALSKA z Gliwic – informuje Tadeusz Cygan z Wydziału Inwestycji i Remontów UM. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, trasa ta powinna być gotowa równocześnie z halą widowiskowo-sportową GLIWICE. Kiedy powstaną kolejne? – Ze względu na ogrom i koszt całego przedsięwzięcia (ponad 250 mln zł wedle wstępnych szacunków) realizacja pozostałych tras rowerowych będzie rozłożona w czasie. Takie działania trzeba bardzo dobrze zaplanować i skoordynować z innymi inwestycjami w mieście – zapewnia Piotr Wieczorek, zastępca prezydenta miasta.

(kik)