Młodzi naukowcy z dofinansowaniem na badania

Dodano: 19.07.2018 / Sekcja:

Fot. UM Gliwice

Dwoje doktorantów z Politechniki Śląskiej – mgr inż. Małgorzata Burek oraz mgr inż. Wojciech Uchman – zostało laureatami konkursu ETIUDA, skierowanego do naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej.

Młodzi naukowcy otrzymają dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki na realizację swoich projektów badawczych. Mgr inż. Małgorzata Burek z Wydziału Chemicznego na realizację projektu „Hydrożele zawierające trehalozę – badania nad syntezą, charakterystyką oraz wykorzystaniem biomedycznym” otrzyma dofinansowanie w wysokości 120 700 zł. Mgr inż. Wojciech Uchman z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki uzyska natomiast dofinansowanie w kwocie 108 656 zł na projekt pt. „Eksperymentalne i obliczeniowe wyznaczenie charakterystyk pracy i efektywności układu mikrokogeneracyjnego”.

O środki na badania w ramach szóstej edycji konkursu ETIUDA ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Spośród 152 wniosków złożonych w naukach ścisłych i technicznych eksperci rekomendowali do finansowania 64 projekty, w tym dwa przyznane młodym naukowcom z Politechniki Śląskiej.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking