Absolwent Politechniki Śląskiej z nagrodą Siemensa

Dodano: 25.06.2018 / Sekcja:

Fot. Politechnika Śląska

Mgr inż. Paweł Mync - absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego został wyróżniony nagrodą II stopnia VIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Automatyki i Robotyki.

W tegorocznym konkursie zgłoszono 26 prac dyplomowych, które były oceniane pod kątem innowacyjności pomysłu, możliwości praktycznego zastosowania, poziomu naukowego i jakości wykonanej pracy. Wśród tych nagrodzonych znalazła się praca magisterska mgr inż. Pawła Mynca, pt: „Zastosowanie systemu ekspertowego do diagnozowania wybranego układu automatyki”. Jej tematyka nawiązuje do potrzeby stosowania nowych metodyk i środków umożliwiających praktyczne wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0.

Gala wręczenia nagród odbyła się 18 czerwca podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w małej auli gmachu głównego Politechniki Warszawskiej.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking