Najlepsi w Europie

Dodano: 24.10.2016 / Sekcja:
KSSE

Fot. KSSE Podstrefa Gliwice

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, do której należy Podstrefa Gliwice, po raz kolejny dowiodła, że nie ma sobie równych w Europie. W rankingu stref ekonomicznych fDi Global Free Zones of the Year 2016,

KSSE została uznana za najlepszą w Europie oraz Europie Środkowo-Wschodniej i wyróżniona tytułem  Highly Commended w kategorii „SMEs Europe”.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich i europejskich specjalnych stref ekonomicznych. Skupia obecnie 275 inwestycji o wartości ponad 24 mld zł. Są to głównie inwestycje z kapitałem amerykańskim, włoskim, japońskim, polskim, niemieckim i hiszpańskim. 90 spośród nich, o wartości ponad 9 mld zł, mieści się w podstrefie gliwickiej. Aktualne zatrudnienie w zakładach zlokalizowanych w KSSE to ponad 62 tys. miejsc pracy, w tym w gliwickiej podstrefie ponad 19 tys. Podstrefa Gliwice jest największą podstrefą KSSE. Jej największa inwestycja to gliwicka fabryka samochodów OPEL koncernu General Motors.

Strefa sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy i napędza rozwój gospodarczy miasta i regionu – firmy strefowe korzystają z usług wielu pozastrefowych kooperantów. Współpraca ta układa się bardzo dobrze, strefa się rozwija i zyskuje uznanie w prestiżowych rankingach. Ostatnim zdobytym laurem jest ten nadany przez fDi Intelligence, międzynarodowy ośrodek badawczy powiązany z brytyjskim dziennikiem ekonomicznym Financial Times. KSSE została doceniona m.in. za dobre zarządzanie, wykwalifikowaną kadrę, skuteczne pozyskiwanie inwestorów, a także za zaawansowaną i skuteczną współpracę sektora inwestycyjnego z edukacyjnym. KSSE jest platformą współpracy samorządów, inwestorów i nauki. Dzięki ścisłej kooperacji z uczelniami wyższymi oraz szkołami zawodowymi i technicznymi, inwestorzy mają dostęp do wykwalifikowanych specjalistów przygotowanych teoretycznie i praktycznie do pracy w innowacyjnych firmach. Z potencjału specjalistów KSSE korzystają też zagraniczni inwestorzy.

Fot. A.Witwicki/UM Gliwice

Otrzymanie tak wyjątkowego wyróżnienia, jakim jest tytuł najlepszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Europie dwa lata z rzędu, to niewątpliwie powód do ogromnej dumy, szczególnie biorąc pod uwagę prestiż organizacji przyznającej nagrody. Najbardziej cieszy nas docenienie naszych inicjatyw skierowanych na szkolnictwo zawodowe i techniczne. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości aktywne animowanie lokalnego rynku pracy poprzez dostrajanie oferty edukacyjnej do popytu zgłaszanego przez pracodawców będzie wyzwaniem, z którym każdy region będzie musiał się zmierzyć. Mamy ogromne szczęście, że nasi partnerzy samorządowi i przemysłowi także widzą taką konieczność i bardzo entuzjastycznie podchodzą do tych działań. Jesteśmy przekonani, że bez ich zaangażowania sukces, jakim jest tytuł najlepszej strefy w Europie, nie byłby możliwy – mówi Jerzy Łoik, wiceprezes KSSE.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1996 r., by wspierać i przyspieszać procesy restrukturyzacyjne, a także tworzyć nowe miejsca pracy w regionie. Zajmuje powierzchnię 2348 ha na terenie województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking