Kanalizacja w Bojkowie gotowa

Dodano: 28.05.2015 / Sekcja:

fot. materiały PWiK

W Bojkowie powstało ponad 24 km sieci kanalizacyjnej. Możliwość podłączenia do nowoczesnej infrastruktury zyskało w ten spsoób ok. 800 gospodarstw domowych.

Mieszkańcy tej gliwickiej dzielnicy złożyli już ponad 650 wniosków o wykonanie przyłączy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od wielu lat w sposób kompleksowy modernizuje gospodarkę wodno-ściekową Gliwic i z powodzeniem zdobywa na ten cel środki unijne. Dzięki temu 98% gliwiczan ma dostęp do nowej sieci kanalizacyjnej. Jedną z ostatnich nieskanalizowanych dzielnic miasta był Bojków. Był, bo od niedawna bojkowianie także mają dostęp do nowoczesnej infrastruktury. W ciągu niespełna dwóch lat ułożono tam 24,4 km rurociągów. Inwestycja kosztowała 26,6 mln zł.

Na tym jednak nie koniec robót budowlanych w tej dzielnicy. Do finału zmierzają także dodatkowe prace, które objęły kolejne 7,5 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wyłączonych z pierwszego etapu prac. Wartość zadania to 7,3 mln zł. Po zakończeniu tej inwestycji prawie cała dzielnica będzie skanalizowana.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bojkowie to element większego projektu pod nazwą „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”, na który Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało unijne dofinansowanie w wysokości 78 mln zł. Obejmuje on także zakończone już modernizacje Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Edisona i Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach, refinansowanie wykonanej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Dolnej Wsi oraz trwającą budowę 36 km kanalizacji sanitarnej w Ostropie, która powinna zakończyć się latem 2015 r.

Kontrakty na modernizację gospodarki wodno-ściekowej w Bojkowie i Ostropie są nie tylko kropką nad „i” naszych dotychczasowych projektów. Są przede wszystkim odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie gliwiczan tą inwestycją. Zdecydowana większość mieszkańców Ostropy i Bojkowa zadeklarowała bowiem chęć przyłączenia budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej – mówi Henryk Błażusiak, prezes PWiK w Gliwicach. – To ważne nie tylko z punktu widzenia wymogów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ale również ze względu na obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych. Przykładowo wywóz nieczystości przez beczkowozy jest trzykrotnie wyższy niż odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji. Doprowadzając do końca projekt modernizacji, spełniamy nie tylko ekologiczne standardy, ale przez przede wszystkim poprawiamy jakość życia mieszkańców – przekonuje.

Więcej informacji na temat inwestycji można znaleźć na stronie www.pwik.gliwice.pl.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking