Jest ich ponad 100. Wszystkie ważne

Dodano: 08.09.2016 / Sekcja:
WPF

Hala Gliwice - jedna z inwestycji wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. fot. Mosquidron - foto i video z lotu komara

Na najbliższej sesji Rady Miasta, 8 września, prezydent przedstawi gliwickim radnym projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Do dokumentu mają zostać dopisane nowe, istotne dla rozwoju miasta inwestycje, które będą realizowane i w najbliższych  latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice to obok budżetu miasta najważniejszy  dokument uchwalany przez Radę Miasta. – W WPF zapisane są zamierzone inwestycje, koszt realizacji oraz możliwości ich finansowania, przedstawione są również mierniki świadczące o kondycji ekonomicznej miasta – wyjaśnia Marta Tartanus-Oryszczak, naczelnik Biura Zarządzania Płynnością Finansową Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W aktualnej prognozie finansowej znajduje się ponad 100 inwestycji, które miasto planuje zrealizować w najbliższym czasie. Są to zarówno większe inwestycje o znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta, jak i mniejsze, ale również istotne dla mieszkańców Gliwic.

Zmiany w prognozie. Jakie?

Wśród zmian, które mają zostać wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na najbliższej sesji znalazła się Zachodnia Brama Metropolii Silesia (dotychczas w WPF zaplanowane były wyłącznie środki na dokumentację projektową). Będzie to Centrum Przesiadkowe z autobusami miejskimi, regionalnymi i międzynarodowymi z parkingami dla samochodów i rowerów oraz zapleczem dla podróżnych (lokalami gastronomicznymi i punktami usługowymi). Centrum będzie skupiać wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu i usprawni przemieszczanie się podróżnych. Inwestycja ma być gotowa do 2020 r. Zlokalizowana będzie po północnej stronie dworca PKP, zmodernizowane zostaną również plac Piastów i plac przed dworcem, od strony południowej (od ul. Zwycięstwa). Koncepcję architektoniczną węzła przesiadkowego przygotowała firma An Archi Group. Miasto będzie się ubiegać o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Do WPF zostanie wpisana również budowa budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Kościuszki. Nowy obiekt ma mieć 15 tys. m2, 6 kondygnacji, szpitalny oddział ratunkowy, oddział wstępnej intensywnej terapii, wielofunkcyjną salę operacyjną oddział diagnostyczny, gabinety lekarskie i diagnostyczno-zabiegowe, blok operacyjny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział pediatrii, oddział wewnętrzny oraz oddział geriatryczny wraz z salą rehabilitacyjną. Koszty, które zostaną pokryte z budżetu miejskiego, szacowane są na ok. 120 mln zł.

Kolejną inwestycją wprowadzaną do WPF jest Miejski Autobus Szynowy. Planowane jest uruchomienie połączenia kolejowego o długości ponad 16 km relacji Gliwice Sośnica-Gliwice-Gliwice Łabędy-Pyskowice. W projekcie zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura kolejowa. Do obecnej WPF zostanie wpisana kwota 100 tys. zł, która zostanie przeznaczona wyłącznie na prace przygotowawcze. Kolejne etapy inwestycji i środki zostaną dodane po uzyskaniu dofinansowania.

Przedsięwzięciami, które planuje się zaktualizować na najbliższej sesji są budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy, pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską oraz budowy zbiorników retencyjnych na potokach Ostropka, Cienka i Wójtowianka. Inwestycje mają zminimalizować w przyszłości ryzyko podtopień podczas intensywnych opadów deszczu. W przypadku pierwszego zadania planuje się zabezpieczenie całości środków niezbędnych dla jego realizacji, a dla pozostałych wyłącznie wkładu własnego. Dla wszystkich zadań planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Do WPF zostaną również wpisane dodatkowe środki na zabezpieczenie wkładu własnego dla budowy Gliwickiego Centrum Umiejętności, zlokalizowanego przy Radiostacji. Będzie to przestrzeń naukowa, w której powstaną laboratoria, będą prowadzone warsztaty naukowe, doświadczenia i eksperymenty oraz organizowane wystawy.            

Co obecnie jest w planie?

Wśród zapisanych w WPF zadań znajdują się zarówno projekty współfinansowane ze środków unijnych, jak i przedsięwzięcia finansowane wyłącznie z budżetu miejskiego – zadania inwestycyjne drogowe, infrastrukturalne i edukacyjne (m.in. Hala Gliwice, termomodernizacja Urzędu Miejskiego, modernizacje i termomodernizacje szkół, przedszkoli i boisk).

Plan wykonalny, bo racjonalny…

Gliwicki samorząd prowadzi przemyślaną i rozważną politykę inwestycyjną.

Wszystkie decyzje są poddawane analizom, poparte racjonalnymi argumentami, uwzględniają potrzeby mieszkańców i mają na uwadze zrównoważony, ale dynamiczny rozwój miasta. To przynosi wymierne efekty – tłumaczy Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Gliwice to miasto zamożne. W 2016 r. dochód miasta będzie oscylował na poziomie 1,08 mld zł, a wydatki 1,3 mld zł.  Według prognoz w kolejnych latach dochody szacowane są na około 1,04 mld zł, a wydatki 1,02 mld zł (2017 r.), a w 2018 r. , analogicznie: 1,05 mld zł i 1,03 mld zł. (mf)

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic

Gliwice są w dobrej sytuacji finansowej, od wielu lat możemy sobie pozwolić na realizację sporych inwestycji publicznych. W czasach, w których wiele miast z obawą patrzy w przyszłość my nie zwalniamy tempa. Na najbliższej sesji Rady Miasta przedstawimy szereg nowych i zaktualizowanych projektów. Trzeba pamiętać, że nasze możliwości inwestycyjne są wynikiem zachowywanej od lat dyscypliny finansowej. Przedstawiony program inwestycyjny nie oznacza zmiany w ostrożnym planowaniu miejskich wydatków. Sytuacja ekonomiczna Gliwic jest bardzo dobra, ale musimy liczyć się również z tym co dzieje się w Polsce i szerzej - w Europie.

 

 

 

 

 

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking