Gliwice z dobrym wynikiem. Ratingi potwierdzone

Dodano: 26.11.2015 / Sekcja:

Fot.W.Wójcik

Gliwice mają bardzo dobrą sytuację finansową – stwierdzili niezależni eksperci ze światowej agencji Fitch Ratings, jednej z trzech najbardziej rozpoznawalnych instytucji wystawiających oceny wiarygodności kredytowej.

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa obu ratingów jest pozytywna. Oczekuje się, że Gliwice utrzymają mocne wyniki operacyjne, a dług w relacji do dochodów bieżących pozostanie na umiarkowanym poziomie poniżej 50%, pomimo wysokich wydatków majątkowych. Fitch zakłada, że wyniki operacyjne miasta w latach 2015-2017 pozostaną stabilne z marżą operacyjną wynoszącą około 14%.

Ratingi biorą pod uwagę ostrożne zarządzanie finansowe, wysoki udział dotacji w dochodach majątkowych oraz dobrą płynność. Są to czynniki, które wspierają inwestycje obecnie realizowane przez miasto i sprawiają, że kondycja finansowa miasta jest niezagrożona mimo wzrostu zadłużenia.

Władze Miasta prowadzą ostrożną politykę budżetową, co gwarantuje utrzymanie dobrych wyników operacyjnych pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przede wszystkim przekazanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna. Dodatkowa presja na budżet Miasta związana jest z koniecznością utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury – czytamy w raporcie Fitch Ratings.

Kondycja ekonomiczna Gliwic jest badana przez Fitch Ratings od 2008 r. Dobre wyniki to sygnał dla banków, że współpraca z lokalnym samorządem jest bezpieczna, natomiast dla przedsiębiorców, że sytuacja finansowa miasta jest stabilna, klimat biznesowy przyjazny i watro w takim mieście inwestować. Oceny agencji ratingowej są weryfikowane co pół roku. (mf)

Pełny raport: www.firchpolska.com.pl

Informacje na temat poprzednich raportów: bip.gliwice.eu

Gliwice to miasto przyjazne biznesowi, dlatego inwestuje tu coraz więcej firm z branży nowych technologii. W Gliwicach swoje siedziby ulokowały dynamicznie rozwijające się firmy działające na arenie międzynarodowej. Nowoczesne zakłady działające w mieście napędzają rozwój gospodarczy i zapewniają miejsca pracy. Według danych z sierpnia 2015 r., stopa bezrobocia w Gliwicach wyniosła 6,2%, podczas gdy na Śląsku 8,4%, a  w kraju 10%. Fot.A.Witwicki

Fot.W.Wójcik/A.Witwicki

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking