Dworzec nabiera kształtów

Dodano: 14.07.2015 / Sekcja:

fot. K. Krzemiński

Pomiędzy drugim a trzecim peronem gliwickiego dworca stoi już rząd stalowych żeber. To elementy konstrukcji przyszłego zadaszenia. Trwa gruntowna przebudowa dworca kolejowego w naszym mieście.

Budynek zyska nowy wygląd zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Zmodernizowane zostaną tory, perony oraz tunele. Nowoczesny, komfortowy i funkcjonalny – taki ma być gliwicki dworzec kolejowy na koniec 2015 r. Tymczasem na placu budowy praca wre.

Zamknięto tunel – otwarto kładkę

Przebudowa ruszyła z początkiem roku. Remontowany obiekt zamknięto, a obsługę pasażerów przeniesiono do kontenerowego dworca tymczasowego. Z użytkowania wyłączono też perony nr 2 i 3, które zostały rozebrane oraz obydwa przejścia pod torami. Obsługa pociągów na stacji Gliwice jest prowadzona z peronu nr 1 (przyjazdy od strony Opola i odjazdy w kierunku Katowic) oraz z peronu nr 4 (przyjazdy od strony Katowic i odjazdy w kierunku Opola). Do czynnych peronów prowadzą tymczasowe dojścia, a pomiędzy nimi podróżni przemieszczają się kładką, którą wzniesiono nad placem budowy. – Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się jest zapewniony ciąg komunikacyjny, umożliwiający bezpośredni dojazd i dojście do peronów w poziomie szyn. Dla podniesienia bezpieczeństwa jest on nadzorowany przez pracowników wykonawcy 24 godziny na dobę – informuje Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarys nowych peronów i przyszłej wiaty

Jak przebiegają prace? – Powstaje zarys peronów nr 2 i 3 – zabudowano nowe krawędzie peronowe oraz konstrukcja pod przyszłą wiatę peronową. Cały czas trwają roboty przy budowie nowego odwodnienia stacji oraz z układaniem kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Kontynuowane są prace ziemne związane z odbudową przejść pod torami – wymienia Jacek Karniewski.

Docelowo wszystkie perony zyskają nową nawierzchnię i kompletne zadaszenie z przeszkleniami. Będą nowe ławki, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów, oświetlenie i system informacji megafonowej. Zdecydowanie łatwiej będzie przemieszczać się z bagażami, bo zaplanowano montaż schodów ruchomych, platform i wind. – Inwestycja przewiduje również wymianę torów, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym w rejonie stacji. Montaż specjalnych mat wibroizolacyjnych pod torami sprawi, że znacznie zmniejszy się poziom drgań i hałasu na stacji – dodaje przedstawiciel PKP PLK.

Rozbiórki, wyburzenia, wymiana

Sporo dzieje się także w budynku dworca. Wymieniane są instalacje, pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa. Finalnie zmieni się układ funkcjonalny całego wnętrza obiektu. Wyremontowana zostanie elewacja budynku, a nowe oświetlenie podkreśli walory estetyczne. Renowacja obejmie także takie elementy, jak mozaika w holu głównym z 1967 roku i oryginalne drewniane sufity. Dawny hol PKS zostanie połączony nowym korytarzem z halą główną dworca, w obiekcie powstaną nowe pomieszczenia komercyjne z przeszklonymi witrynami i miejsca odpoczynku. Obiekt będzie ogrzewany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, w posadzce znajdą się linie prowadzące z polami uwagi dla osób niewidzących i słabo widzących. Obniżona będzie część okienek kasowych – także z myślą o pasażerach niepełnosprawnych. Rozbudowany zostanie również system monitoringu, który swoim zasięgiem obejmie cały kompleks. Dworzec zyska nowoczesny system powiadamiania o pożarze oraz BMS (system inteligentnego zarządzania budynkiem).

***

Przebudowa gliwickiego dworca to wspólne przedsięwzięcie Polskich Kolei Państwowych S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Koszt inwestycji wynosi ponad 120 mln zł. Jest ona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Planowany termin udostępnienia obiektu i trzech peronów to koniec bieżącego roku. Prace w obrębie peronu nr 4 zakończą się w drugim kwartale 2016 r.

fot. K. Krzemiński

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking