Bezrobotni dostaną wsparcie

Dodano: 11.01.2017 / Sekcja:
pup

fot. K. Krzemiński

Ponad 18 mln złotych z Funduszu Pracy trafi do gliwickiego samorządu na wsparcie dla osób bezrobotnych. Gliwiczanie dostaną środki m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dotacje na zakładanie własnej działalności gospodarczej. PUP liczy, że dzięki środkom stopa bezrobocia w mieście spadnie, choć i tak należy do najniższych w regionie – wynosi 4,3%.

Szczegółowy podział środków będzie możliwy po ustaleniu kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017. Pewna jest natomiast suma wsparcia na ten rok, która wynosi 18 056 700 złotych. – Środki te w całości pójdą na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu, do których zaliczają się programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, a także na finansowanie fakultatywnych zadań współfinansowanych ze środków unijnych, czyli z  Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – mówi „Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu – GLIWICE” Irena Matusiak, kierownik działu ds. szkoleń, instrumentów rynku pracy i programów PUP w Gliwicach.

W ramach EFS gliwicki PUP wesprze osoby m.in. długotrwale bezrobotne, a także będzie wpierać lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia. Kwota wsparcia na ten cel to prawie 4 mln złotych (w tym około 3,4 mln ma pochodzić z EFS). – Wsparcie dostaną też ludzie młodzi ,w szczególności ci, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą – mówi Irena Matusiak. – Do tej grupy wchodzą też osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i wywodzące się ze środowisk marginalizowanych. Środki na integrację młodych to ponad 5 mln złotych, z czego ponad 4,2 mln będzie pochodzić z EFS – dodaje.

Stopa bezrobocia w Gliwicach wynosząca 4,3% jest jedną z najniższych w regionie, a także w całym kraju. Wskaźnik dla całego województwa śląskiego wynosi 6,6%, a dla całej Polski 8,2% (stan na 31.11.2016 według wyliczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach). (pm)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking