Sztuka lepszego życia – czytając siebie

Dodano: 13.01.2022 / Sekcja:
ręka dziecka na dłoni mężczyzny fot. J.P. Serrano Arenas / Pexels

Rodzicielstwo to prawdziwe wyzwanie. Jako rodzice i opiekunowie dzieci opieramy się głównie na intuicji i nie zawsze mamy czas na refleksję i poszukiwanie innych sposobów rozwiązywania problemów, motywowania, nagradzania. Dobrą okazją by właśnie to zrobić jest przyjście na spotkanie w ramach projektu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach we współpracy z gliwicką Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Spotkania są również doskonałą okazją do zapoznania się z działalnością poradni.

13 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie „Dorastanie a zmiany, czy można się na nie przygotować?”, które pomoże rodzicom poznać zmiany, jakie zachodzą podczas dojrzewania oraz zrozumieć zachowanie swoich dorastających dzieci. Rodzice dowiedzą się także, jak przygotować się do nich, aby ułatwić ten trudny czas w życiu rodziny sobie i dzieciom. Bo dorastają nie tylko nasze dzieci, ale i my wraz z nimi. Spotkanie poprowadzą: psycholog Monika Gomolla-Seredyńska i pedagog Agnieszka Wilczyńska.

20 stycznia o godz. 17.00 odbędą się warsztaty „Słuchać czy słyszeć – parę słów o tym czego nie słychać”.  Spotkanie poświęcone będzie umiejętności aktywnego słuchania i komunikowania się, szczególnie w relacji rodzic – dziecko. Zajęcia poprowadzą: psycholog Mirosława Bubak i pedagog Dorota Pniowska.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking