Aktualności | Oczami trzech dzielnic

Oczami trzech dzielnic

Oczami trzech dzielnic

Opublikowane: 05.11.2021 / Sekcja: Kultura 

Do końca roku w holu Filii w Gliwicach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach można oglądać wystawę twórczości artystycznej mieszkańców Gliwic zatytułowaną „Oczami trzech dzielnic”.

Główny zrąb wystawy to prace artystyczne stanowiące pokłosie warsztatów artystycznych  organizowanych w ramach projektu „Aktywnie dla Gliwic” prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Projekt w latach 2021–2022 skupia się na realizacji 4 Programów Aktywności Lokalnej obejmujących kompleksowymi działaniami mieszkańców trzech dzielnic, tj. Sośnicy, Zatorza, Szobiszowic oraz PAL – „Reaktywacja” dla osób pozostających bez zatrudnienia z terenu całego miasta.

Na wystawie można również oglądać prace lokalnych twórców powstałe na przestrzeni lat, korespondujące tematycznie z założeniem ekspozycji „Oczami trzech dzielnic”. Znajdziemy tutaj spojrzenie mieszkańców miasta na otaczającą ich rzeczywistość, a czasem na wyidealizowane światy wyobrażone. Prace przedstawiają także gliwickie miejsca funkcjonujące w powszechnej świadomości społeczności lokalnej, ale również te ukryte przed spojrzeniem codziennego przechodnia, stanowiące tym samym zachętę do uważnej obserwacji lokalnych środowisk. Nie bez znaczenia pozostają także wątki historyczne pojawiające się w wielu pracach, podkreślające silne więzy autorów z miejscem, przestrzenią i czasem.

Gliwicka Biblioteka Pedagogiczna, mieszcząca się w murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14, stała się miejscem w naturalny sposób łączącym wieloraką działalność twórczą lokalnych społeczności. Każdy może tu odnaleźć znane sobie miejsce, odkryć nieznane dotąd zakamarki miasta i skonfrontować własne spojrzenie z poczuciem estetyki autorów prac. Na wystawie zgromadzono ponad 300 różnego rodzaju przejawów aktywności twórczej, prac plastycznych, eksponatów, tekstów, fotografii.

Wystawę zorganizowano przy zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filia w Gliwicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach – Projekt Aktywnie dla Gliwic i Rady Dzielnicy Sośnica w Gliwicach.

Ekspozycję można oglądać do 31 grudnia 2021 w godzinach pracy biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Gliwicach mieści się przy ul. Przedwiośnie 2 (w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14).

makieta konstrukcja z kredek fotografie wystawa zwiedzanie wystawy