Aktualności | Nowa publikacja Czytelni Sztuki już dostępna

Nowa publikacja Czytelni Sztuki już dostępna

Nowa publikacja Czytelni Sztuki już dostępna

Opublikowane: 06.12.2021 / Sekcja: Kultura 

Naga – opowieść o niezwykłej osobowości, o twórczyni, która w połowie lat sześćdziesiątych włączyła się w grę o wyswobodzenie seksualności kobiet, o sposób widzenia kobiety przez kobietę, o możliwość odsłonięcia swego ciała w myśl zasady, że być nagą znaczy być sobą. Kazimiera Dyakowska, fotografka, członkini Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 1959–1966.

Zajmowała się aktem i portretem kobiecym, tworząc fotografie estetyzujące. Nawiązywała do konwencjonalnych przedstawień ciała w sztuce, utrwalonych przez pokolenia rzeźbiarzy, malarzy i fotografów, lecz mimo to wypracowała własny język wypowiedzi. Zadebiutowała w 1966 roku w Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym wystawą indywidualną Impresje dziewczęce (portret – akt), która wywołała poruszenie w ogólnopolskim środowisku fotoamatorów. Właśnie ta ekspozycja stała się dla Eweliny Lasoty punktem wyjścia do odtworzenia losów Kazimiery Dyakowskiej, poszukiwań w jej biografii impulsów prowadzących do podjęcia tematu kobiecej cielesności oraz naświetlenia wątków erotycznych w polskiej fotografii okresu PRL.

W Czytelni Sztuki od 3 grudnia do 2021 do 6 lutego 2022 prezentowana jest wystawa fotografii Kazimiery Dyakowskiej pod tytułem „Naga Portret i akt 1959 –1966”. Ekspozycji towarzyszy publikacja wydana w ramach Serii Monograficznej Czytelni Sztuki, przybliżająca postać fotografki. Autorką książki, a także kurator wystawy, jest Ewelina Lasota.

Gliwicka wystawa jest pierwszą od bardzo wielu lat retrospektywną ekspozycją zdjęć Dyakowskiej, która przybliżyć ma jej osobę nie tylko poprzez prezentację jej najwybitniejszych prac, ale także w kontekście biograficznym. Towarzysząca wystawie książka pt. „Naga. Kazimiera Dyakowska. Portret i akt 1959–1966” autorstwa Eweliny Lasoty zawiera wybrane i omówione przez nią fragmenty wspomnień fotografki, oraz wywiady z jej najbliższymi. Ciekawy kontekst drugiej połowy lat 60-tych nakreślą przywołane przez kuratorkę reakcje widzów wystaw Dyakowskiej zamieszczane w popularnej prasie i księgach pamiątkowych.

Zarówno wystawa prac Kazimiery Dyakowskiej, jak i towarzysząca jej publikacja stanowią kolejny etap prac badawczych poświęconych dokonaniom osób należących do Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. Inicjowane i konsekwentnie prowadzone od ponad dziesięciu lat w ramach programu Czytelni Sztuki poszukiwania odsłaniają a następnie prezentują w formie wystawienniczej i wydawniczej bujną aktywność twórczą wybitnych indywidualności tego niezwykłego środowiska skupionego wokół GTF’u , a więc takich jak m. in. Zofia Rydet, czy Jerzy Lewczyński. Wkrótce nakładem Czytelni Sztuki ukaże się publikacja podsumowująca działalność Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego w opracowaniu dr. Adama Soboty – powiedział Grzegorz Krawczyk, szef Czytelni Sztuki.

  • „Naga. Kazimiera Dyakowska. Portret i akt 1959–1966”
  • Autor: Ewelina Lasota
  • Wydawca: Muzeum w Gliwicach
  • Seria: Czytelnia Sztuki
  • Wydanie pierwsze
  • Rok wydania: 2021
  • ISBN 978-83-958939-6-4
  • Cena: 45 zł

Książkę zamówić można w muzealnej Naszej Księgarni: http://muzeum.gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia/produkt/naga-kazimiera-dyak...