Aktualności | Muzeum w Gliwicach zaprasza na konferencję

Muzeum w Gliwicach zaprasza na konferencję

Muzeum w Gliwicach zaprasza na konferencję

Opublikowane: 08.06.2022 / Sekcja: Kultura 

9 i 10 czerwca w Willi Caro odbędzie się konferencja „Praca: dziedzictwo, doświadczenie, środowisko, tożsamość”, na której badacze, muzealnicy i akademicy przyjrzą się zagadnieniu pracy w naukach społecznych. Wszystkich zainteresowanych udziałem w roli słuchaczy / widzów / uczestników dyskusji zaprasza Muzeum w Gliwicach.

Chęć uczestnictwa można zgłaszać mailowo na adres: mpaszko@muzeum.gliwice.pl

Program konferencji:

Czwartek (9 czerwca)

  • Od 9:00 – rejestracja uczestników konferencji

  • 9:45 – 10:00 – otwarcie konferencji

  • 10:00 – 11:50 – panel I

Dr Amanda Krzyworzeka (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski): „Lokalne konflikty wokół pracy. Narzędzia antropologii pracy w interpretowaniu danych etnograficznych”.

Dr Hubert Wierciński (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski): „Splatać epidemiczny świat: fragmenty etnografii Podstawowej Opieki Zdrowotnej w dobie pandemii Covid-19”

Marta Paszko (Muzeum w Gliwicach): „Praca jako element tożsamości. Badania pilotażowe pracowników zakładów przemysłowych na terenie Gliwic”

Alicja Baczyńska-Hryhorowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): „Jakie znaczenia nadają pracy młodzi Polacy? Odkrywanie indywidualnych wartości poprzez skojarzenia kolorystyczne”

  • 11:50 – 12:05 – przerwa kawowa
  • 12:05 – 13:55 – panel II

Kamil Stasiak (Muzeum Historii Krakowa): „Muzealizacja pracy jako elementu życia miasta - przykład wystawy Kraków od początku bez końca”

Grupa Homo(Lab)orans (Uniwersytet Jagielloński), Monika Widzicka (Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie): „Tezaurus dziedzictwa pracy”

Dr Maria Kobielska (Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, Uniwersytet Jagielloński): „Praca wystawiona w nowych polskich muzeach historycznych”

Dr Magdalena Rek-Woźniak (Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, Uniwersytet Łódzki): „Deindustrializacja i rozpad świata pracy w narracjach muzealnych: przypadek Polski i Finlandii”

13:55 – 15:30 – przerwa obiadowa

15:30 – 17:20 – panel III

Małgorzata Mróz (Uniwersytet Warszawski): „Wystawa dyplomowa Adama Kozickiego too late for late capitalism jako artystyczne przedstawienie prekaryzacji pracy”

Dr Maciej Kędzierski (Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filia w Gnieźnie): „Praca jako motyw murali. Wybrane przykłady z polskich miast”

Sylwia Borowska (Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski): „Wizja pracy kobiet. Historia idei ruchu kobiecego na przełomie XIX i XX wieku”

Patrycja Gwoździewicz (Muzeum w Gliwicach): „Śląsk idylliczny? Ikonografia przemysłu w litografiach Ernsta Wilhelma Knippla”

17:30 – 19:00 – wykład otwarty. Dr hab. Kacper Pobłocki: "Cielesność jako metoda badań nad codziennością pańszczyzny"

Piątek (10 czerwca)

  • 10:00 – 11:50 – panel V

Zofia Rojek (Muzeum Warszawy): „Służba jako praca. O metodach badawczych ikonosfery warszawskich służących”

Dr Marcin Jarząbek (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński): „Historia mówiona w badaniu historii pracy: przypadek kolejarzy”

Dr Dawid Keller (Muzeum Hutnictwa w Chorzowie): „Zapomniany czy niechciany? O etosie pracy i pracy kolejarzy górnośląskich”

Szymon Grygiel (Uniwersytet Jagielloński): „Niewola u bydła czy dobra szkoła życia? Międzywojenne poglądy i dyskusje na temat pracy dzieci w rodzinnych gospodarstwach chłopskich – uwagi wstępne”

  • 11:50 – 12:05 – przerwa kawowa
  • 12:05 – 13:35 – panel VI

Iwona Kałuża (Wrocław): „Człowiek-praca-twórczość – analiza programu i jego realizacja oraz inne metody humanizacji pracy wypracowane przez BWA we Wrocławiu w okresie PRL”

Dr Bogusław Tracz (Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej): „Zwycięzca wyścigu pracy - przodownik pracy socjalistycznej - człowiek dobrej roboty. Postulowany wzorzec osobowy pracownika w Polsce pod rządami komunistów”

Filip Wróblewski (Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie): „Robotnik zaopiekowany - zakład pracy jako miejsce organizowania życia. Analiza dyskursu”

  • 13:35 – 15:00 – przerwa obiadowa
  • 15:00 – 16:50 – panel VII

Piotr Rygus (Muzeum Śląskie w Katowicach): „Nowocześni cyklopi – prawdziwy świat walcowni żelaza na Górnym Śląsku do 1939 roku”

Dr Beata Piecha-van Schagen (Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie): „Kopalniane katharsis, czyli o roli łaźni i szatni w codzienności górniczej i społecznej wyobraźni”

Paweł Brzózka (Instytut Jagielloński w Krakowie): „Borysław jako miejsce pracy i życia robotników 1897 – 1939”

17:00 – 18:30 – spotkanie otwarte: pokaz filmu „Symfonia Fabryki Ursus” Jaśminy Wójcik połączony z dyskusją i spotkaniem z reżyserką