Aktualności | Muzeum w Gliwicach z ministerialną dotacją

Muzeum w Gliwicach z ministerialną dotacją

Rycina, Wilcze Gardło/materiały Muzeum w Gliwicach

Muzeum w Gliwicach z ministerialną dotacją

Opublikowane: 05.06.2024 / Sekcja: Kultura 

Kolejnym osiągnięciem może pochwalić się Muzeum w Gliwicach, które otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację dwuletniego projektu badawczo-wydawniczego. Tematem przedsięwzięcia będzie Wilcze Gardło.

Głównym założeniem projektu jest opublikowanie katalogu (papierowego oraz publikacji online) dotyczącego Wilczego Gardła – dawnego osiedla, a dziś dzielnicy Gliwic, któremu poświęcona będzie wystawa prezentowana w 2024 i 2025 roku w Zamku Piastowskim – jednej z filii Muzeum w Gliwicach.

Zgromadzony materiał to jedyne tak pełne przedstawienie tematu – historii wybudowanego w okresie Trzeciej Rzeszy osiedla, które po wojnie stało się domem dla reemigrantów i repatriantów polskich. Katalog zawierać będzie teksty przygotowane w oparciu o źródła i materiały archiwalne, materiał dokumentacyjny oraz zdjęciowy, a także prezentację rezultatów kilkuletnich badań antropologicznych, prowadzonych wśród lokalnej ludności. Poruszy problematykę tożsamości pogranicza oraz trudności reemigracji powojennej. Będzie uzupełnieniem i poszerzeniem muzealnej wystawy czasowej.

Zadanie „Katalog wystawy o gliwickim Wilczym Gardle” realizowane będzie w ramach programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity koszt projektu za lata 2024–2025 wyniesie 95 600 zł, z czego dofinansowanie stanowi 71 500 zł (37 500 zł na 2024 r. i 34 000 zł na 2025 r.).

Planowana wystawa i dofinansowany katalog będą stanowiły kontynuację działań Muzeum, poświęconych Wilczemu Gardłu, które otworzą tegoroczne, zaplanowane na wrzesień Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego. (Muzeum/bb)