Krzyż Wolności i Solidarności dla Bożeny Kubit

Dodano: 22.10.2021 / Sekcja:
Bożena Kubit w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich Bożena Kubit oprowadzająca po wystawie „Żydzi na Górnym Śląsku” (fot. UM Gliwice)

Gliwiczanka Bożena Kubit została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczenia są przyznawane postanowieniem Prezydenta RP za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz praw człowieka w PRL-u.

Bożena Kubit podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1980–81 była członkinią Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego była zaangażowana w działalność punktu pomocy internowanym i aresztowanym przy krakowskim klasztorze dominikanów.  Kolportowała także wydawnictwa drugoobiegowe. Więcej o opozycyjnej działalności Bożeny Kubit można przeczytać na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

Bożena Kubit przez wiele lat kierowała Działem Etnografii w Muzeum w Gliwicach. W ramach tej instytucji przygotowała wiele znaczących wystaw. Bożena Kubit jest między innymi kuratorką znakomitej ekspozycji stałej „Żydzi na Górnym Śląsku” w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, oddziale Muzeum w Gliwicach przy ul. Poniatowskiego 14. W swojej pracy kładła duży nacisk na wielokulturowość Gliwic, tworząc wystawy poświęcone Ormianom, ewangelikom, Żydom i kresowianom. W 2014 roku za ochronę kultury została nagrodzona przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking