Hej kolęda, kolęda

Dodano: 13.12.2018 / Sekcja: / drukuj / pdf

7 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach odbył się XIII Miejski Konkurs Kolędy Niemieckiej „Alle Jahre Wieder” pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza.

W tegorocznej edycji wzięło udział 14 placówek. Uczestników podzielono na trzy kategorie wiekowe:

  • dzieci przedszkolne,
  • klasy  I–III,
  • klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

Wprowadzono także trzy kategorie wykonawcze:

  • soliści,
  • duety,
  • zespoły wokalne/wokalno-instrumentalne.

W konkursie wzięło udział łącznie 100 uczniów. Wystąpiło 12 zespołów, 5 duetów i 10 solistów. Przygotowywało ich 23 nauczycieli.

Celem konkursu było szerzenie i pielęgnowanie kultury, tradycji i języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej, stwarzanie uczniom możliwości rozwijania uzdolnień muzycznych i promowanie miasta Gliwice jako gminy wspierającej różnorodne inicjatywy lokalne.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, zakup których został sfinansowany ze środków z budżetu miasta Gliwice oraz z dotacji Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu (pozyskanej przezTowarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego).

Organizatorami konkursu było Towarzystwo  Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego wraz z Oddziałem DFK Łabędy oraz ZSO 12 w Gliwicach.

Pełna lista nagrodzonych jest dostępna TUTAJ.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking