Aktualności | Dom św. Jacka z zastrzykiem unijnych pieniędzy

Dom św. Jacka z zastrzykiem unijnych pieniędzy

Dom św. Jacka z zastrzykiem unijnych pieniędzy

Opublikowane: 23.02.2018 / Sekcja: Kultura 

Na dawnych terenach rekreacyjnych kopalni Sośnica powstanie dom kultury. Prace rewitalizacyjne rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze w 2018 roku.

Przy ul. Przedwiośnie 3, w miejscu restauracji i hoteliku należących w przeszłości do kopalni węgla kamiennego w Sośnicy zostanie utworzony dom kultury, placówka duszpasterska oraz oddział Caritas. Parafia św. Jacka w 2006 roku odkupiła nieruchomość należącą do Skarbu Państwa od miasta Gliwice ze specjalną, 80-procentową bonifikatą (w mieście na prawach powiatu własnością Skarbu Państwa gospodaruje prezydent miasta). Przez lata starano się pozyskać środki na odnowienie budynku. Koszt utworzenia lokalnego centrum integracji i usług społecznych jest szacowany na blisko 6,5 mln zł. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa. Prace ruszą po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Autorami projektu są duszpasterze i parafianie kościoła św. Jacka w Sośnicy. Budynek, który zostanie przekształcony w Dom św. Jacka, znajduje się za muszlą koncertową, odnowioną przez parafię i wykorzystywaną jako miejsce wielu wydarzeń kulturalnych, takich jak dwie edycje Polish Happy Jazz Fest. Projektowany dom kultury również będzie miejscem otwartym dla mieszkańców i przyjezdnych. Oba budynki stworzą kompleks kulturalny.

W Domu św. Jacka będzie prowadzona między innymi świetlica środowiskowa i klub seniora. Planowane są lekcje gry na instrumentach dla dzieci, wystawy plastyczne, koncerty i warsztaty. W obiekcie powstanie także izba upamiętniająca górnicze tradycje dzielnicy Sośnica oraz biblioteka, przede wszystkim z literaturą katolicką. W ramach parafialnej placówki Caritas najbiedniejszym będzie udzielana także pomoc charytatywna. W Domu św. Jacka będzie także prowadzona działalność katechetyczna i spotkania parafialnych grup religijnych.

Poprzez naszą działalność chcemy ożywić życie kulturalne w Sośnicy. Liczymy także na to, że uda nam się umocnić więzi między przedstawicielami różnych pokoleń i zmobilizować mieszkańców do społecznej aktywności – mówi ks. Krzysztof Śmigiera, proboszcz parafii św. Jacka i koordynator projektu.

(mm)