Aktualności | Obwodnica prawie gotowa. Otwarcie w marcu!

Obwodnica prawie gotowa. Otwarcie w marcu!

fot. K. Krzemiński

Obwodnica prawie gotowa. Otwarcie w marcu!

Opublikowane: 22.02.2024 / Sekcja: Inwestycje  Miasto  Gospodarka 

Prace przy budowie ostatniej części obwodnicy zachodniej, prowadzącej od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego, dobiegają końca. Droga ma zostać otwarta 16 marca. Ułatwi przemieszczanie się po mieście kierowcom, ale bezpieczną trasę zyskają także rowerzyści. 

Budowa miejskiej obwodnicy to ważny element dobrze przemyślanej modernizacji układu drogowego Gliwic, który sukcesywnie zmieniany jest z promienistego na bardziej efektywny – obwodnicowy. 

Centrum miasta krok po kroku odciążane jest od ruchu samochodowego, w szczególności tranzytowego. 

Oddane do użytku są już dwie z czterech części trasy – od ul. Pszczyńskiej do ul. Bojkowskiej (obwodnica południowa) oraz od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego (obwodnica zachodnia). Miasto ma również dużą – autostradową obwodnicę, tworzoną przez dwie autostrady (A1 i A4) oraz aleję Jana Nowaka-Jeziorańskiego (tzw. starą autostradę). Dzięki temu po Gliwicach jeździ się lepiej niż po wielu innych polskich miastach.

Ostatni odcinek obwodnicy zachodniej – od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego – przejmie ruch samochodowy z Drogi Krajowej nr 78, która prowadzi m.in. przez Tarnowskie Góry, Gliwice i Rybnik. Z jednej strony połączy się z odcinkiem obwodnicy wiodącym do ul. Rybnickiej, a z drugiej z ul. Okulickiego prowadzącą do alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Dzięki temu mniej samochodów wjedzie do centrum miasta, jeszcze łatwiej będzie można też przemieszczać się pomiędzy dzielnicami czy dojechać do centrów handlowych. 

Poprawi się komfort jazdy dla kierowców, a wzdłuż trasy będą mogli jeździć rowerzyści.

Na placu budowy dobrze widać już efekty prac. Powstała blisko dwukilometrowa droga jednojezdniowa, z jednym pasem ruchu w każdą stronę i z możliwością dobudowy w przyszłości drugiej jezdni.  Wybudowany został też m.in. obiekt mostowy z przepustem, przejściem dla zwierząt oraz przejazdem dla rolników, jest nowa kanalizacja deszczowa i zbiorniki retencyjne, które będą zbierać wody opadowe z drogi. 

Wzdłuż jezdni ustawiono słupy oświetlenia ulicznego, a wykorzystane zostanie energooszczędne oświetlenie LED. W okolicy zabudowań w pobliżu skrzyżowania z ul. Daszyńskiego stanęły ekrany akustyczne. Jest też tablica zmiennej treści, która będzie informować kierowców np. o zmieniających się warunkach pogodowych czy utrudnieniach na drogach.  Zbudowano zatoki autobusowe do wykorzystania w przyszłości w połączeniach komunikacji miejskiej.  

Zapewniono bezpieczny przejazd dla rowerzystów – w części z wykorzystaniem ciągu pieszo-rowerowego (od strony ul. Sowińskiego) i dalej poprzez drogi techniczne. Na trasie nie zabraknie zieleni, w tym drzew i krzewów w pasie drogowym.

To ważna i duża inwestycja drogowa, której koszt wyniesie około 55 milionów złotych.

Umówiliśmy się z mieszkańcami i bardzo się cieszę, że pomimo wielu trudności, z jakimi miasto musiało się mierzyć w ostatnich latach, zbudowaliśmy ostatnią część obwodnicy zachodniej Gliwic i dotrzymaliśmy słowa. Nasza determinacja w kluczowych działaniach inwestycyjnych i racjonalna gospodarka finansowa przyniosły dobre efekty. Choć podobnie jak inne samorządy borykaliśmy się z zawirowaniami budżetowymi, rosnącą inflacją, ograniczanymi odgórnie dochodami i koniecznymi cięciami budżetowymi, całe to duże przedsięwzięcie wykonaliśmy od początku do końca w obecnej kadencji samorządowej. Marcowe otwarcie nowej drogi będzie ważnym elementem tworzenia wygodnego układu komunikacyjnego, który przynosi mieszkańcom i miastu wiele korzyści – mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic, odpowiedzialny m.in. za realizację inwestycji drogowych.

Obecnie roboty dobiegają końca. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, który odpowiada za inwestycję, do zrealizowania pozostały ostatnie prace przy budowie chodników i drogi rowerowej oraz prace porządkowe. Gotowe jest oznakowanie pionowe ze znakami drogowymi, kończy się wykonywanie oznakowania poziomego. Na skrzyżowaniu z ulicami Okulickiego i Sowińskiego prowadzone są testy sygnalizacji świetlnej, która zostanie włączona do funkcjonującego na terenie miasta inteligentnego systemu sterującego, pozwalającego na optymalne zarządzanie ruchem drogowym. 

Trwają również odbiory techniczne. Konieczne jest jeszcze złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wszczęcie procedury uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie drogi.

Budową tego odcinka obwodnicy zajmuje się wybrane w przetargu konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. oraz Eurovia POLSKA S.A. Koszt inwestycji (wraz z dokumentacją projektową i przebudową dróg dojazdowych) to około 55 mln zł. Są to środki z budżetu miasta, ale Gliwice – decyzją Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – otrzymają pomoc  finansową w postaci dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności w wysokości 7 mln zł. (al)
 

Zdjęcie obwodnicy w całości Zdjęcie gotowej jezdni Zdjęcie skrzyżowania z ul. DaszyńskiegoZdjęcie skrzyżowania z ul. Sowińskiego Zdjęcie skrzyżowania z ul. Sowińskiego Zdjęcie maszyny na drodze Zdjęcie skrzyżowania z ul. Sowińskiego Zdjęcie drogi pieszo-rowerowej Zdjęcie obwodnicy z obiektem mostowym Zdjęcie jezdni z pasem zieleni Zdjęcie jezdni ze znakami drogowymi Zdjęcie obwodnicy z góry