Aktualności | Nowe Centrum Gliwic. Tak jest. A tak było…

Nowe Centrum Gliwic. Tak jest. A tak było…

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Nowe Centrum Gliwic. Tak jest. A tak było…

Opublikowane: 31.08.2023 / Sekcja: Inwestycje  Miasto 

Nowe chodniki i jezdnie, bezpieczne przejścia dla pieszych, ścieżki dla rowerzystów, zmieniona organizacja ruchu uwzględniająca funkcjonowanie gliwickiego Centrum Przesiadkowego oraz firm, przedsiębiorstw i restauracji z realizowanego równolegle, niedawno oddanego nowoczesnego kompleksu biurowców przy ul. Piwnej. Do tego liczne akcenty zieleni: nowe rabaty z kwitnącymi bylinami, roślinami cebulowymi, wysokimi ozdobnymi trawami i krzewami, nade wszystko zaś około 160 młodych, silnych drzew w gruncie, w modułach antykompresyjnych i w donicach – głównie platanów, głogów, glediczji i tulipanowców. Kompleksowa przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP podniosła nie tylko funkcjonalność rozwiązań, ale przede wszystkim estetykę gliwickiego śródmieścia, zwłaszcza tam, gdzie pracom drogowców i architektów zieleni towarzyszyły rewitalizacje budynków, a nawet całych pierzei ulic.

Nowe Centrum Gliwic, plac dworcowy plac dworcowy przed przebudową plac dworcowy przed przebudową Nowe Centrum Gliwic, plac Piastów plac Piastów przed przebudową Nowe Centrum Gliwic, plac Piastów – ul. Na Piasku plac Piastów  – ul. Na Piasku przed przebudową plac Piastów  – ul. Na Piasku przed przebudową plac Piastów  – ul. Na Piasku przed przebudową plac Piastów  – ul. Na Piasku przed przebudową Nowe Centrum Gliwic, plac Piastów – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego Nowe Centrum Gliwic, plac Piastów – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego lac Piastów – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego przed przebudową Nowe Centrum Gliwic, ul. Piwna ul. Piwna przed przebudową ul. Piwna przed przebudową ul. Piwna przed przebudową Nowe Centrum Gliwic, ul. ks. Hlubka (dawniej: ul. Mitręgi) ul. ks. Hlubka przed przebudową Nowe Centrum Gliwic, ul. Zwycięstwa – w stronę dworca PKP ul. Zwycięstwa – w stronę dworca PKP  – przed przebudową Nowe Centrum Gliwic, skwer Europejski nad DTŚ Nowe Centrum Gliwic, skwer Europejski nad DTŚ skwer Europejski przed przebudową skwer Europejski nad DTŚ, przed przebudową Nowe Centrum Gliwic, Centrum Przesiadkowe, ul. Składowa Nowe Centrum Gliwic, Centrum Przesiadkowe, ul. Składowa ul. Składowa – przed przebudową