Aktualności | Gliwiccy seniorzy mogą liczyć na wsparcie

Gliwiccy seniorzy mogą liczyć na wsparcie

Fot. materiały Dziennego Domu Senior+ w Gliwicach

Gliwiccy seniorzy mogą liczyć na wsparcie

Opublikowane: 06.07.2023 / Sekcja: Inwestycje  Miasto  Zdrowie  Życie i styl 

Wspiera i aktywizuje mieszkańców Gliwic w wieku 60+, aby mimo częściowej utraty samodzielności mogli w dalszym ciągu korzystać z życia na możliwie jak najwyższym poziomie. Dzienny Dom „Senior+” w Gliwicach – dzięki przekazanym przez miasto 540 tys. zł w latach 2020–2022 oraz pozyskanej w tym okresie dotacji z budżetu państwa w wysokości niemal 330 tys. zł – od kilku lat aktywnie działa, tworząc dla gliwickich seniorów kolejne przyjazne miejsce, w którym mogą rozwijać swoje pasje, nawiązywać nowe znajomości i w pełni cieszyć się „jesienią życia”.

Jedną z wielu ofert skierowanych do gliwickich seniorów jest możliwość korzystania z usług działających w naszym mieście dziennych ośrodków wsparcia. Pierwszym takim miejscem w Gliwicach i jednocześnie trzecim w województwie śląskim był Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który rozpoczął swoją działalność już w 1978 roku – obecnie działa przy ul. Kozielskiej 71 i oferuje 30 miejsc dla osób, które ukończyły 60 lat. 

Nowy ośrodek wsparcia dla gliwickich seniorów

W 2020 roku działalność rozpoczął także kolejny ośrodek – Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Partyzantów 30 w Gliwicach-Łabędach. Utworzenie placówki było możliwe dzięki pozyskanemu przez miasto w 2019 roku dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach I Modułu wieloletniego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) pn. „Senior+” na lata 2015–2020, zakładającego utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+”. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 1 mln 206 tys. zł, z czego ponad 906 tys. zł stanowił wkład własny z budżetu miasta, a pozostałe 300 tys. zł środki z budżetu państwa. 

Kto może skorzystać z Dziennego Domu „Senior+”?

Dzienny Dom „Senior+” – podobnie jak Dzienny Dom Pomocy Społecznej – oferuje łącznie 30 miejsc. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat oraz ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich codziennych potrzeb i wymagają częściowej pomocy w tym zakresie. Decyzję o skierowaniu do placówki podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, który wraz ze skierowaniem informuje także o kwocie ponoszonej odpłatności.

Jedno miejsce – wiele możliwości 

Placówka umożliwia korzystanie z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, podniesienie ogólnej jakości życia, aktywizację do podejmowania nowych działań oraz nawiązywanie nowych znajomości. Ośrodek oferuje seniorom wsparcie adekwatne do indywidualnych potrzeb i możliwości, wynikających z wieku i stanu zdrowia każdego z nich (w tym usługi opiekuńcze, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) oraz pozwala na ich dalsze funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku, pomimo częściowej utraty samodzielności. Pobyt w placówce nie tylko pozwala na korzystanie z życia na dotychczasowym poziomie i pomaga dostrzegać walory „jesieni życia”, ale i spowalnia rozwój chorób oraz opóźnia ewentualną potrzebę korzystania z pomocy instytucjonalnej, czyli pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 

Dzienne ośrodki wsparcia w Gliwicach oferują swoim podopiecznym:

 • bezpieczne miejsce do wielogodzinnego przebywania i spędzania czasu,
 • dwa posiłki dziennie,
 • podstawowe świadczenia opiekuńcze – pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenie sprawności i aktywizacja poprzez udział w terapii zajęciowej (muzykoterapia, choreoterapia, ergoterapia, ludoterapia),
 • zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w formie ogólnej terapii ruchowej – placówka dysponuje własnym podstawowym sprzętem do ćwiczeń (bieżnie, rotory, rowery gimnastyczne),
 • spotkania z psychologiem,
 • działania wspomagające, polegające na utrzymaniu kontaktów społecznych, udziale w aktywnych formach wypoczynku oraz imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i  towarzyskich,
 • udział w uroczystych spotkaniach okolicznościowych i świątecznych.
  Godziny otwarcia placówek:
 • Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Partyzantów 30 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej 71 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30.

Robimy wszystko, żeby czas od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, wypełnić wg oczekiwań naszych podopiecznych. Codziennie pomiędzy śniadaniem, dwudaniowym obiadem i podwieczorkiem odbywa się to, co jest sercem i sednem tych placówek, czyli zajęcia z terapeutami zajęciowymi. Ich tematyka zależna jest od propozycji na dany dzień, wynikających z konkretnej uroczystości, okazji lub chęci, np. grania w gry logiczne, karciane, w kości, rozwiązywania zagadek czy uczestniczenia w zajęciach skojarzeniowych na koncentrację. Oprócz tego wszyscy podopieczni – w miarę swoich możliwości – uczestniczą w gimnastyce usprawniającej i korzystają z dostępnych na miejscu bieżni, rowerów stacjonarnych i rotorów, dzięki którym mogą poprawiać i utrzymywać kondycję fizyczną w jak najlepszej formie – mówi Lucyna Paszuda, kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Senior+ w Gliwicach. I dodaje, że Dzienny Dom Senior+ w Łabędach nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Seniorów zainteresowanych oferowanymi formami wsparcia, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z wymienionymi placówkami – telefonicznie (Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Partyzantów 30, tel. 32/335-97-52, Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej 71, tel. 32/231-83-71 i 32/231-83-72) lub osobiście (w siedzibie wybranego ośrodka). (ml)

Grafika informująca o źródłach dofinansowania